Прийняття рішень - це?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Прийняття рішень - це? by Mind Map: Прийняття рішень - це?

1. Етапи прийняття рішень?

1.1. виявлення та усвідомлення керівником суті проблеми?

1.2. всебічний розгляд і аналіз можливих альтернатив, способів її розв'язання?

1.3. вибір найдоцільнішого за певної ситуації способу розв'язання проблеми з його конкретною аргументацією?

2. Чинники, які впливають на процес прийняття управлінських рішень керівниками освітніх організацій?

2.1. Об'єктивні:

2.2. Суб'єктивні

3. Завдання управлінських рішень?

4. Вимоги до управлінських рішень?

4.1. Всебічна обгрунтованість рішення:

4.2. своєчасність;:

4.3. необхідна повнота змісту:

4.4. повноваження:

4.5. погодженість із прийнятими раніше рішеннями:

5. Класифікація управлінських рішень?

5.1. Принципи класифікації?

6. Фактори, що визначають якість і ефективність управлінських рішень.

6.1. закони об'єктивного світу:

6.2. чітке формулювання мети:

6.3. обсяг і цінність отриманої інформації:

6.4. час розробки управлінських рішень:

6.5. організаційні структури керування:

6.6. форми і методи здійснення управлінської діяльності:

6.7. методи і методики розробки і реалізації управлінських рішень :

6.8. суб'єктивність оцінки варіанта вибору рішення: