ASCII кодтау кестесі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ASCII кодтау кестесі by Mind Map: ASCII кодтау кестесі

1. Стандартты

1.1. ASCII 8 бит

1.1.1. 2"7=128<2*8=256

2. Мәтіндік ақпаратты кодтау

2.1. ASCII балама кодтау1,2,а,п,н,Ф,А

3. Графикалық мәліметтерді кодтау

3.1. Графикалық бейнелерді редакциялайды ,сақтайды және цифрмен кодтайды. 10100101 10110110 11101110 10101110

4. Дыбыстық және бейнеақпаратты кодтау

4.1. Дыбыстық платаны , микрофон мен колонкалар компьютерлер дауыс жаза алады, сақтайды және дыбысты ойнатады.

5. Дыбыстық ақпаратты компьютерде өңдеу барысы

5.1. Дыбыс толығымен

5.1.1. Микрофон

5.1.1.1. Ауыспалы электр тоғы

5.1.1.1.1. Аудио адаптер

6. UNICODE (Юникодта) кодтау

6.1. 2 байт =16 ,bn

6.1.1. 2*16=65536

6.2. ИНТЕРНЕТ- UTF-8

6.2.1. 128 символ - 1- байт кодталады

6.2.1.1. 2,4 байт кодталады

6.3. WINDOWS - UTF-16

6.3.1. UTF-16 кодымен

6.3.2. КОДТАУ БЕТІ

6.4. ЕКІ НҰСҚАЛАРЫМЕН СӘЙКЕСТЕНДІРУ ҚОЛДАНЫЛАДЫ.ASCII ЖӘНЕ UTF-16

6.4.1. КОДТАУ КЕСТЕЛЕРІМЕН ТАНЫСУ ҮШІН ЕҢ ОҢАЙЫ. WORD МӘТІНДІК РЕДАКТОРЫНДА.

6.4.1.1. КІРІСТІРУ-СИМВОЛ-БАСҚА СИМВОЛДАР