ขั้นตอนการดำเนินงานสถานการณ์ที่ 9

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนการดำเนินงานสถานการณ์ที่ 9 by Mind Map: ขั้นตอนการดำเนินงานสถานการณ์ที่ 9

1. การระบุปัญหา

1.1. ผู้จัดการต้องการให้สมชายกำหนดค่าใน Windows Firewall เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายในอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ Windows Firewall,Internet Explorer, Chrome

2. แนวทางในการแก้ปัญหา

2.1. 1.ศึกษาวิธีเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ (Firewall) ใน Windows 10 2.ศึกษาวิธีการลดความเสี่ยงต่อการติดไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายในอินเทอร์เน็ต