Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Genretræk by Mind Map: Genretræk
5.0 stars - 3 reviews range from 0 to 5

Genretræk

Fantasy

Minder en del om eventyr.Fantastiske elementer såsom drager, djævle, talende dyr o.s.v. Tidsforskydninger mellem forskellige verdener, forbandelser. Tema´et er ofte kampen mellem det gode og det onde. Personerne har ofte almindelige problemer, som vi kan identificere os med. Ofte har hovedpersonen lav status i den virkelige verden, men høj status i "den fantasyede" verden.

Sms-novelle

Sproget er kortfattet og præget af forkortelser og sms-slang. Man anvender smileys for at angive følelsesmæssig stemning. Mange engelske udtryk. Man skal kunne læse alt det "mellem" linjerne. Men ligner i høj grad face2face-samtaler.

Dokumentarfilm

Et billede af virkeligheden fortolket af instruktøren/dokumentaristens personlige holdning og synsvinkel på temaet.

Den klassiske

Den observerende

Den poetiske

Den personlige

Drama

Skuespil med regibemærkninger etc. Vises på teater (tidligere også på TV). Historier fortælles gennem mimik, handlinger, tale og evt. musik/sang. Drama er oftest dialoger mellem to eller flere, men kan dog også være monologer.

Folkeviser

Omkvædet er ofte en "ørehænger", da man ofte dansede kædedans og sang med i Middelalderen. Gammeldags "høj-stils-sprog". Handler ofte om ulykkelig kærlighed - kaldet Ridderviser. Skæmteviserne gjorde grin med præster, herremænd og andre, der sad på magten. Trylleviser handlede derimod om overnaturlige væsener, der lokkede unge mennesker i fordærv. Datidens fortællinger, hvor rigtig mange ikke kunne læse, og hvor der heller ikke fandtes romaner og film.

Novelle

En form - lige som romanen. En ret kort historie med få detaljer og beskrivelser. En hovedperson og få bipersoner. Som regel kun en konflikt. En novelle er som sagt kun en form og kan derfor være genremæssig både krimi, romantik, fantasy, science fiction etc.

Fiktiv kortfilm

Få personer. Kort film (max. 15 min.) Kortfattet med en hurtig handling. Lydsiden har stor betydning - få replikker, varsler, billedsiden taler, evt. voice over. Handlingen foregår over kort tid (som i novellen). Rekvisitterne har ofte stor betydning.

Lyrik/digt

Rimdigte - skal rime. Prosadigte - fortæller en historie Lyriske digte - beskriver en følelse eller stemning. Komprimeret billedsprog. Formen er strofer (linjer) og vers. Oftest bruges sproget kreativt. Metaforer, personificeringer, besjælinger og sammenligninger ses tit i digte. Rytme, assonancer (vokalsammenfald) og alliterationer (konsonanssammenfald)

LOC-lyrik

Realisme med psykologisk portræt

Handlingen foregår i vores verden i en tid, der er tæt på vores samtid. Det er oftest helt almindelig hverdag, der skrives om. Hovedpersonen har et problem af psykologisk art. Læseren får oplysninger om, hvorfor hovedpersonen tænker og handler, som han/hun gør. Problemet har ofte med familie, venner, skole eller samfundets indretning at gøre. Genren lægger op til at læseren identificerer sig med hovedpersonen, eller får medfølelse med. Teksten skal være realistisk/troværdig.

Graphic Novels

Tegnede billeder a la tegneserie. Men det er romaner, der bliver fortalt i billeder. Tekst som kasser eller tænke/talebobler. Ofte er det ganske seriøse temaer, der kendetegner genren. Graphic Novels udkommer tit i bogform.

Reportage

Artikel eller et indslag i TV-nyhederne. Journalisten har været på stedet. Journalisten interviewer og bruger alle sanserne. Reportagen skal leve op til en del af nyhedskriterierne (AVISK - aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation, konflikt). Der er 4 forskellige former for reportage - nyhedsreportage, begivenhedsreportage, portrætreportage og baggrundsreportagen.

Nyhedsartikel

Rene nyhedsartikel er bygget op efter nyhedstrekanten - hvem, hvad, hvor først - derefter detaljer. Den fortællende nyhedsartikel blander det mere - og skaber stemning/vækker følelser. Layout: rubrik, underrubrik, byline, mellemrubrikker, brødtekst, billede, billedtekst, faktabokse, fremhævede citater fra interview m.m. Nyhedskriterierne: aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation, konflikt, (fascination - de kendte)

Kortfilm

Karakteristika for kortfilm oftest under 15 min. få personer enstrenget handling foregår over kort tid bruger mange filmiske virkemidler rekvisitter og symboler er meget vigtige set up/pay off ofte overraskende slutning

Typisk Thomas Vinterberg

Familiekonflikter - af den voldsomme art. Selvmord (søskende), seksuelle overgreb, svigtede børn, dårlig barndom, forældrenes "skyld", traumatiserede familier, bygger ofte på familiære hemmeligheder, brødreproblemer. Håndholdt kamera + POV-kamera, det hvide stof/vand/besvimelser, ansigtszoom (personskildringer), symbolklip.

Det moderne gennembrud

Man skriver om virkeligheden - problemer!Symbolske historier, der kritiserer.den socialrealistiske tekst har sin oprindelse i denne periode. Fascination af nye tekniske opfindelser. Naturalisme/Darwin. "Gud er død"./Nietzsche. (H.C. Andersen - mest romantikken), Martin Andersen Nexø, Holger Drachmann, Georg Brandes, Johs. V. Jensen.

Klumme

En navngiven persons mening om et aktuelt emne af en vis betydning for avisens læsere. Den er præget af en stærk personlig synsvinkel og engagement. Dens vigtigste opgave er at behandle hverdagens fænomener eller trivielle hændelser på en sådan måde, at læseren opdager nye sider ved tilsyneladende velkendte ting - gerne lidt "skæve" og morsomme.

Science fiction

Essay