КУЛЬТУРА КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
КУЛЬТУРА КРАЇНИ, МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ by Mind Map: КУЛЬТУРА КРАЇНИ,  МОВА ЯКОЇ ВИВЧАЄТЬСЯ

1. Змістовий модуль І. КУЛЬТУРА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

1.1. Історія Великої Британії.

1.2. Література Великої Британії.

1.3. Зображальне мистецтво Великої Британії.

1.4. Британські свята та традиції.

1.5. Політична система і державний устрій Великої Британії.

1.6. Система британської освіти.

2. Змістовий модуль IІ. КУЛЬТУРА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

2.1. Історія США та Вашингтону.

2.2. Американські свята і традиції.

2.3. Політична система і державний устрій США.

2.4. Американська система освіти.