KOMPONEN PEDAGOGI KONTEMPORARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOMPONEN PEDAGOGI KONTEMPORARI by Mind Map: KOMPONEN PEDAGOGI KONTEMPORARI

1. HEUTAGOGY

1.1. Definisi : Merujuk kepada pembelajaran kendiri.

1.2. Ciri-ciri: 1. Pelajar akan menyelesaikan masalah dengan mencari penyelesaian kendiri. 2. Pelajar fokus kepada pembelajaran jangka masa panjang. 3. Guru sebagai pembimbing pelajar untuk menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif.

2. PEERAGOGY

2.1. Definisi : Merujuk kepada pembelajaran berkumpulan di mana para pelajar melihat dan bekerjasama untuk mencapai matlamat pendidikan.

2.2. Ciri-ciri: 1. Persekitaran pembelajaran yang terbuka dan cara baru untuk bekerjasama dan belajar. 2.Tidak berstruktur dan pembelajaran bersifat kolaboratif. 3.Peningkatan infrastruktur ta;lian internet akan membantu perkembangan pembelajaran kolaboratif dan membantu membina kemahiran dan kecekapan yang diperlukan dalam komuniti pembelajaran.

3. FOLIO E-PEMBELAJARAN

3.1. Satu sistem pengurusan pembelajaran (learning management system)

3.2. Ciri-ciri: 1. Bahagian pengisian PDP - Buku Teks, Nota Ringkas, Nota Guru, Peta Minda 2. Interaksi Pembelajaran Talian - Interaksi Guru & Pelajar - Interaksi Pelajar & Pelajar - Interaksi Berkumpulan 3. Tugasan Pembelajaran - Kuiz, Kertas Kerja, Projek, Kerja Lapangan 4. Penghargaan Pelajar - Lencana Digital - Markah Tambahan

4. VIDEO LEARNING

4.1. Definisi : pembelajaran kendiri berasaskan video.

4.2. Gaya Pembelajaran: 1. Menonton (melalui penglihatan dan pendengaran) 2. Membuat (membuat, membaca atau menulis)

4.3. * Penggunaan video membolehkan murid memvisualkan sesuatu yang dipelajari dengan mudah dan jelas. * memotivasikan pelajar untuk aktif dalam penggunaan teknologi maklumat.

5. PEMBERIAN LENCANA DIGITAL (DIGITAL BADGING)

5.1. Sebagai penghargaan atau ganjaran atas hasil usaha. 1. Mengiktiraf pencapaian. 2. Pembangkit motivasi 3. Penanda matlamat pembelajaran. 4. Salah satu cara penilai.

6. CYBERGOGY

6.1. Definisi: Pendekatan yang menggalakkan penglibatan pembelajaran dalam talian. Pembelajaran kognitif adalah pembelajaran efektif.

6.2. Ciri-ciri: 1. Pembelajaran kendiri melalui teknologi digital. 2. Pembelajaran kolaboratif iaitu pelajar berbincang dalam forum atas talian. 3. Faktor kognitif : mengingati pembelajaran lepas, aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan gaya pelajar. 4. Faktor emosi : mendorong pelajar untuk bersaing dengan diri sendiri dan proses pembelajaran yang selesa. 5. Faktor sosial : pelajar melakukan perbincangan atas talian.