Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Den episke værktøjskasse by Mind Map: Den episke værktøjskasse
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Den episke værktøjskasse

Personer/relationer

Hvordan er personerne i bogen? Udseende, væremåde, familie, baggrund osv. Relationer mellem personerne. Hvem er med og mod hinanden, hvem er forelskede i hinanden, hvem er venner eller uvenner. Aktantmodellen:

Rum/tid

Tid: Der kan være tale om a. Grammatisk tid - er teksten skrevet i nutid eller datid? Skifter det? b. Historisk tid - hvilket årstal eller tidsperiode befinder vi os i? Fortid, nutid, fremtid?c. Hvor lang tid strækker historiens handling sig over? timer, dage, år?

Motiver/tema

Motiv - det bogen handler om. Det er sker i bogen Tema - det bogen drejer sig om. De emner, som boger forsøger at fortælle om.    

komposition/kronologi

Fortæller/fortælleteknik

Hvem fortæller historien? Er der skiftende fortællere? Hvilken virkning har fortælleren på bogen? Hvordan ville historien have set ud, hvis en anden person havde fortalt den.   Vi så et tydeligt eksempel på dette, da vi læste Ensom blandt hajer og Ensom kriger, hvor den samme historie blev fortalt af to forskellige personer. Et andet eksempel er Den sidste henrettelse, hvor fortælleren skifter.

Sprog/stil

Sproget betyder meget for læseoplevelsen. Sproget kan også hjælpe os med at lære personerne at kende. Bestemte typer af personer i bøger, bruger bestemt sprog. Tænkt på Æblet, som var meget "drengesprog" med bandeord.

Perspektivering/kontekst

Har du læst andre bøger, der behandler samme tema.Har du læst andre bøger af samme forfatter.Har du læst andre bøger i samme serie.Har du set film eller andet, der behandler samme tema.

Genre/kontrakt

Hvilken genre er bogen skrevet i? Hvilken kontrakt laver forfatteren med læseren? Ofte ved man som læser, at hovedpersonen fx ikke dør. Eller man ved på forhånd, at mysteriet/krimigåden bliver opklaret. I moderne litteratur bryder forfatteren ofte kontrakten med læseren. Det kan fx være at en bog bog starter som en realistisk fortælling, og derefter skifter til en fantastisk fortælling. Der var elementer af det i Den sidste henrettelse, hvor fluen pludselig snakkede.