การวางแผนเป้า หมายครึ่งปีหลัง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนเป้า หมายครึ่งปีหลัง by Mind Map: การวางแผนเป้า หมายครึ่งปีหลัง

1. รุสนี่คนสวยแล้ว

1.1. พักผ่อนเยอะๆ

1.2. ดื่มน้ำ

1.3. ใช้เซรั่ม

2. ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง☺️

2.1. มีวินัยในตนเอง

2.1.1. ซื่อสัตย์สุจริตทำงานตรงเวลาไม่เข้าสาย

2.2. รักษาความรักของทุกคน

2.3. เป็นคนเรียบร้อยอ่อนน้อมทอมตน