thangvi96

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
thangvi96 by Mind Map: thangvi96

1. Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ năm 2016 và làm tiếp thị số là đam mê của đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng (User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Hướng dữ liệu) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền tải kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình đến với những người bạn trẻ. Email: [email protected] Số Điện Thoại: 0977007352 Website: Chia sẻ SEO & DIGTAL MARKETING có tâm - Thắng Vi Blog

2. https://www.facebook.com/thangviblog/

3. https://twitter.com/thangvi96

4. Thắng Vi (haitacte) - Profile | Pinterest

5. https://www.instagram.com/thangvi96/

6. Thắng Vi

7. https://www.linkedin.com/in/thang-vi-548671217/

8. Thắng Vi

9. Thắng Vi

10. Reddit: Dive into anything

11. Thắng Vi on Behance

12. Thắng Vi

13. Thắng Vi

14. https://vimeo.com/thangvi96