Курс "Вища математика"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Курс "Вища математика" by Mind Map: Курс "Вища математика"

1. Програма

2. Реєстрація

3. Змістові модулі

3.1. Лінійна алгебра

3.1.1. матриця

3.1.2. визначник

3.1.3. система рівнянь

3.2. Вектори

3.2.1. алгебраїчні дії над векторами

3.2.2. Добуток векторів

3.2.2.1. скалярний добуток

3.2.2.2. векторний добуток

3.2.2.3. мішаний добуток

3.3. Аналітична геометрія

3.3.1. Аналітична геометрія на площині

3.3.2. аналітична геометрія в просторі

3.4. Вступ до аналізу

3.4.1. Функція, властиврсті

3.4.2. Границя числової послідовності

3.4.3. Границя функції

3.4.4. Неперервність функції, розриви

3.5. диференціальне числення

3.5.1. Різні змісти похідної в точці

3.5.1.1. Геометричний зміст

3.5.1.2. Фізичний зміст

3.5.1.3. Економічний зміст

3.5.2. таблиця похідних

3.5.3. правила диференціювання

3.5.4. диференціал функції

3.6. Інтегральне числення

3.6.1. Невизначений інтеграл

3.6.2. Визначений інтеграл

3.6.3. Невласний інтеграл

3.7. Диференціальні рівняння

3.7.1. Диференціальні рівняння першого порядку

3.7.2. лінійні диференціальні рівняння другого порядку

4. Блог

5. Анонс

6. Міжпредметні звязки

6.1. Теорія ймовірностей та математична статистика

6.2. Економетрика

6.3. Математичне програмування

6.4. Математичне моделювання оптимізаційних процесів