Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REVIZIJA by Mind Map: REVIZIJA

1. Prema tijelu koje provodi ispitivanje

1.1. Interna revizija

1.1.1. neovisno i objektivno jamstvo i savjetodavna aktivnost koja se rukovodi filozofijom dodane vrijednosti u cilju poboljšanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva sistematičnim pristupom procjenjivanja i poboljšanja djelotvornosti upravljanja rizicima, sustava unutarnjih kontrola i korporativnog upravljanja.

1.2. Eksterna revizija

1.2.1. postupak ispitivanja i ocjenjivanja poslovanja poduzeća koje provode stručni, neovisni i za taj posao ovlašteni revizori

1.2.2. odnosi na nezavisnu aktivnost ovlaštenih revizora, a usmjerena je na nadzor i kontrolu valjanosti financijskih izvještaja

1.2.3. nema zadaću davanja prijedloga kako bi se poboljšao radni proces.

2. Prema objektu ispitivanja

2.1. Revizija poslovanja

2.1.1. uvid u računalni računovodstveni sustav društva

2.1.2. ocjena učinkovitosti i pouzdanosti računalnog računovodstvenog sustava

2.1.3. preporuke za poboljšanje sustava

2.2. Revizija financijskih izvještaja

2.2.1. osigurati pouzdanost financijskih izvještaja za širu javnost, odnosno za sve potencijalne korisnike financijskih izvještaja, poput investitora, kreditora, kupaca, dobavljača, porezne uprave i slično.

3. Prema području ispitivanja

3.1. Komercijalna revizija

3.1.1. revizija koja se obavlja na temelju ugovora između obveznika revizije i revizorskoga društva kojim se regulira naknada za obavljanje revizije

3.2. Držana revizija

3.2.1. Obavlja se u ime i za račun države. Obavlja ju Državni ured za reviziju kojim rukovodi glavni državni revizor.