Policy Pack apply for FLASH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Policy Pack apply for FLASH by Mind Map: Policy Pack apply for FLASH

1. Current

1.1. EB

1.1.1. Released > E-sign > Bitly > SMS to PH (the contact point phone inputted in PH phone)

1.2. INDIVIDUAL

1.2.1. Released > E-sign > Bitly > SMS to PH

1.3. Issue

1.3.1. Update ACK

1.3.1.1. Yes

1.3.1.2. No

1.3.2. 1 SMS by 1 Policy released

1.3.2.1. 1 contact point sẽ nhận nhiều SMS => SPAM (Có thể bị nhà mạng chặn)

1.3.2.2. SUM Cert EB sai do không test => EB Sum Cert đang sai

1.4. Delivery option

1.4.1. Bị thay đổi (tích nhiều option)

1.4.1.1. Dẫn đến OP27 thay đổi

1.4.1.1.1. PDA Thay đổi theo

1.4.1.1.2. OP 27 theo hệ thống và OP27 manual (thêm PP)

1.4.2. Trên hệ thống đang chỉ có E-Pol hoặc E + Sum Cert

1.4.3. Thực tế hệ thống

1.4.3.1. E

1.4.3.1.1. On SAP

1.4.3.2. E+Sum

1.4.3.2.1. On SAP

1.4.3.3. E+Paper

1.4.3.3.1. Via Google

2. Cần thay đổi

2.1. Application form

2.1.1. Thời gian cân nhắc 21 ngày để Tôi cân nhắc và quyết định chính thức tham gia bảo hiểm sẽ được tính từ ngày MBAL gửi thành công tin nhắn thông báo phát hành Hợp đồng bảo hiểm kèm thông báo của bộ Hợp đồng bảo hiểm điện tử trên cổng Thông tin Hành trình của Tôi tới số điện thoại do Tôi cung cấp

2.2. Thư xác nhận chữ ký điện tử

2.2.1. -nt-

2.3. Sum Cert Cả EB và IND To MTN project

2.3.1. QR code

2.3.1.1. Kèm link: Hành trình của tôi https:// khachhang.mbageas.life

2.3.1.2. hoặc link rút gọn (KH): Hành trình của tôi https:// kh.mbageas.life

2.3.1.3. Wording: Quý khách vui lòng quét mã dưới đây bằng điện thoại để tra cứu Bộ hợp đồng bảo hiểm tại Cổng thông tin khách hàng của MB Ageas =======QR CODE======= Hoặc truy cập đường dẫn: https:// ..

2.3.2. Phần hướng dẫn đăng nhập

2.3.2.1. Check With chị Ngọc Anh, chị Hằng, Sale

2.3.2.2. 1. cách truy cập: sử dụng chức năng chụp ảnh hoặc phần mềm quét mã QR của điện thoại di động thông minh quét lên mã QR trên GCNBH rút gọn ======== Hoặc nhập đường dẫn sau vào trình duyệt web trên các thiết bị có kết nối internet: https: //kh.mbageas.life

2.3.2.3. 2. sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được MBAL gửi tới số điện thoại để đăng ký HĐBH, hoặc sử dụng mật khẩu đã thay đổi trong trường hợp Quý khách đã đổi mật khẩu lần đầu.

2.3.2.4. 3. Truy cập vào số Hợp đồng bảo hiểm mà Quý khách được thông báo, mục "Hợp đồng bảo hiểm điện tử" để xem và tải xuống bộ Hợp đồng bảo hiểm điện tử

2.3.2.5. 4. Để xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cổng thông tin khách hàng "Hành trình của tôi" vui lòng xem thêm dưới đây:

2.3.2.5.1. QR code đến bài trên Web MBAL

2.3.2.5.2. link: https: //www.mbageas.life/goc-bao-chi/cong-thong-tin-khach-hang-dien-tu-hanh-trinh-cua-toi

2.4. Thay đổi thiết kế portal cho EB

2.5. Hệ thống ghi log SMS/ZALO/EMAIL của OP

2.5.1. MTN project

3. SMS & ACK chỉ áp dụng cho HĐ CÁ NHÂN hoặc EB không ký HĐNT --------- 1. HĐ cá nhân: nhận diện bằng BP type là person 2. HĐ EB không ký Hợp đồng nguyên tắc: nhận diện bằng số hồ sơ là EB02/xxxxxxx

3.1. Check Eplicy Có chưa

3.1.1. Đã có trên portal

3.1.1.1. Chỉ gửi thông báo cho KH lên Portal check

3.1.1.1.1. Zalo/SMS

3.1.2. Chưa có:

3.1.2.1. Gen lại E-sign

3.1.2.1.1. PA_E-Sign

3.1.3. Có function Auto/Manual resend

3.2. Khi HĐ phát hành thành công

3.2.1. 1. Tin nhắn thông báo phát hành HĐ thành công lần đầu (realtime)

3.2.1.1. SALE

3.2.1.1.1. JET

3.2.1.1.2. Khác JET

3.2.2. 3. Khach hang

3.2.2.1. 2. E-policy pack lần đầu (giới hạn 10' - 20')

3.2.2.1.1. Gen file HĐBH điện tử

3.2.2.1.2. Merge file thành bộ HĐBH điện tử

3.2.2.1.3. File merge được ký e-sign

3.2.2.1.4. File e-sign được attach vào Hợp đồng trên Attachment list

3.2.2.1.5. Ghi nhận PDA ngày giờ file e-sign thành công và attach file e-sign lên Attachment list

3.2.2.1.6. Gửi thông báo qua SMS

3.2.2.2. 1. Portal check User realtime trigger theo HĐ phát hành & Epolicy pack thành công (HĐ cá nhân = BMBH, HĐ doanh nghiệp = NĐBH chính)

3.2.2.2.1. 1. Tạo mới

3.2.2.2.2. 2. Existing

3.2.2.2.3. 3. Đồng thời gửi ZALO

3.2.2.3. 2. Nếu tin nhắn failed

3.2.2.3.1. 1. Do lỗi gửi tin

3.2.2.3.2. 2. Do sai SĐT di động (SĐT không tồn tại/sai format/không số di động/ ...)

3.2.2.4. 3. Tin nhắn thành công

3.2.2.4.1. 1. Update PDA table với ngày giờ gửi thành công SMS

3.2.3. 4. PDA system

3.2.3.1. Update ACK lần đầu dựa trên ngày gửi thành công SMS

3.2.3.1.1. SMS Success timestamp

3.2.3.2. Trường hợp phát hiện sai sót và chỉnh sửa HĐ từ phía NBU

3.2.3.2.1. Thực hiện điều chỉnh Hợp đồng

3.2.3.2.2. E-policy pack lần 2

3.2.3.2.3. Gửi lại SMS E-pack lần 2

3.2.3.2.4. Manual tích chọn CÓ UPDATE ACK date hay KHÔNG

3.2.3.3. Trường hợp Khách hàng yêu cầu gửi lại/hoặc Cung cấp bản sao bộ HĐBH điện tử mới (PA function)

3.2.3.3.1. Luồng yêu cầu mới/ link với Req của chị Giang MR???

3.2.3.3.2. PDA cho phép gửi manual và không UPDATE ACK, không update ngày e-sign

3.2.3.3.3. Nếu gửi failed tự động gửi lại theo luồng resend và không update ACK, không update ngày e-sign

3.2.3.4. Resend_PA_EB

3.2.3.4.1. allow to import the list of Resend policy

3.2.3.4.2. Check LA/PH

3.2.3.4.3. Then check E-policy

3.2.3.4.4. ZALO SMS

3.3. SMS & ACK chỉ áp dụng cho HĐ CÁ NHÂN hoặc EB không ký HĐNT

3.3.1. Khi HĐ phát hành thành công

3.3.1.1. 1. Tin nhắn thông báo phát hành HĐ thành công lần đầu (realtime)

3.3.1.1.1. SALE

3.3.1.2. 2. E-policy pack lần đầu (giới hạn 10' - 20')

3.3.1.2.1. Gen file HĐBH điện tử

3.3.1.2.2. Merge file thành bộ HĐBH điện tử

3.3.1.2.3. File merge được ký e-sign

3.3.1.2.4. File e-sign được attach vào Hợp đồng trên Attachment list

3.3.1.2.5. Ghi nhận PDA ngày giờ file e-sign thành công và attach file e-sign lên Attachment list

3.3.1.2.6. Gửi thông báo qua SMS

3.3.1.3. 3. Khach hang

3.3.1.3.1. 1. Kính chào Quý khách <Tên KH>, Hợp đồng bảo hiểm <Số HĐBH> của Quý khách đã được phát hành thành công. Quý khách vui lòng truy cập Cổng thông tin khách hàng của MB Ageas Life với tên đăng nhập và mật khẩu được gửi tới SĐT đăng ký với MBAL để xem chi tiết và tải xuống bộ HĐBH điện tử. Cám ơn Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Vui lòng nhấn nút "Quan tâm MBAgeasLife" để chúng tôi có thể phục vụ và hỗ trợ Quý khách qua Zalo. CTA1: Cổng thông tin Khách hàng (https://KH.MBAGEAS.LIFE) CTA2: Quan tâm MB Ageas Life (https://zalo.me/1802956676251686389)

3.3.1.3.2. 2. Nếu tin nhắn failed

3.3.1.3.3. 3. Tin nhắn thành công

3.3.1.4. 4. PDA system

3.3.1.4.1. Update ACK lần đầu dựa trên ngày gửi thành công SMS

3.3.1.4.2. Trường hợp phát hiện sai sót và chỉnh sửa HĐ từ phía NBU

3.3.1.4.3. Trường hợp Khách hàng yêu cầu gửi lại/hoặc Cung cấp bản sao bộ HĐBH điện tử mới (PA function)

3.3.1.4.4. Resend_PA_EB

4. nháp

4.1. Paper Pack

4.1.1. Đăng ký Paper pack

4.1.1.1. Agency upload định kỳ hàng tuần

4.1.1.2. extend thời gian đăng ký 10 ngày kể từ khi issue HĐ

4.1.1.3. pilot

4.1.1.3.1. Allow unlimited time

4.1.1.3.2. OP theo dõi & warning cho AG

4.1.2. Thay đổi về Form

4.1.2.1. Mở option trên E-App

4.1.2.1.1. Epolicy

4.1.2.1.2. Epolicy + SumCert

4.1.2.1.3. Epolicy + Paper

4.1.2.1.4. Note: bằng việc chọn HĐBH ĐT, quý khách đã góp phần chung tay bảo vệ môi trường ...

4.1.2.2. ACK vẫn ghi nhận theo E-policy

4.1.2.3. Với EB

4.1.2.3.1. Mở thêm option tương tự (3)

4.1.2.3.2. Phương thức gửi

4.1.2.3.3. ACK

4.1.2.3.4. Comment

4.2. Flash - Gửi tin nhắn, update ACK

4.2.1. Released

4.2.1.1. SMS

4.2.1.1.1. SALE

4.2.1.1.2. Khach hang

4.2.1.1.3. Sau khi có E-sign attach lên portal thành công

4.2.1.2. New SUM Certificate

4.2.1.2.1. QR code + Link

4.2.1.2.2. Hướng dẫn sử dụng

4.2.2. Resend Epolicy do Epolicy lỗi

4.2.2.1. Chạy lại luồng như Release

4.2.2.2. Update ACK mới

5. Meeting 24/06

5.1. Ms. My yêu cầu ưu tiên đẩy nhanh để adapt thời gian

5.1.1. SMS for sale change Realtime

5.1.2. Reduce time for E-sign & Bitly (10-20min)

5.2. Big picture

5.2.1. BRD for full luồng

5.2.1.1. Ghép Bitly với Portal

5.2.1.2. PDA system enhancement

5.2.1.3. EB + INdividual

5.2.1.4. Re-send E-policy for PA when customer request

5.2.2. A. Quỳnh

5.2.2.1. Đang như thế nào

5.2.2.2. Mong muốn như thế nào

5.2.2.2.1. Sửa đổi?

5.2.2.2.2. Luồng?

5.2.3. Chuyển về Maintainance

5.2.3.1. Long, c.Hằng, c.Ngọc Anh

5.3. Other issue

5.3.1. Đang stop gửi sum cert cho EB

5.3.1.1. Impact đến QR code trên Sum Cert

5.4. Ms. Hằng

5.4.1. We Want

5.4.1.1. E-policy Bitly will be replaced by E-policy Portal

5.4.1.2. RESEND of PA function

5.4.1.3. Quy trình

5.4.1.4. Apply for EB & IND

5.4.1.4.1. EB