Педагогічна практика студентів Педагогічного інституту

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічна практика студентів Педагогічного інституту by Mind Map: Педагогічна практика студентів Педагогічного інституту

1. напрям підготовки Початкова освіта

1.1. ОКР Бакалавр

1.1.1. Польова практика

1.1.2. Навчальна практика

1.1.2.1. Спостереження за роботою вчителя-класовода

1.1.2.2. Перші дні дитини в школі

1.1.2.3. Пробні уроки

1.1.3. Виробнича практика

1.1.4. Практика зі спеціалізації

1.2. ОКР Спеціаліст

1.2.1. Виробнича практика

1.2.2. Інспекторсько-методична практика

1.2.3. Практика зі спеціаліізації

1.3. ОКР Магістр

1.3.1. Виробнича практика

1.3.2. Інспекторсько-методична практика

1.3.3. Науково-дослідна практика

1.3.4. Асистентська практика

1.3.5. Практика зі спеціалізації

2. напрям підготовки Дошкільна освіта

2.1. ОКР Бакалавр

2.1.1. Польова практика

2.1.2. Педагогічна навчальна практика

2.1.3. Психолічна навчальна практика

2.1.4. Навчальна практика

2.1.5. Виробнича практика

2.1.6. Практика зі спеціалізації

2.2. ОКР Спеціаліст

2.2.1. Організаційно-методична практика

2.2.2. Іспекторсько-методична практика

2.2.3. Практика зі спеціалізації

2.3. ОКР Магістр

2.3.1. Організаційно-методична практика

2.3.2. Інспекторсько-методична практика

2.3.3. Науково-дослідна прктика

2.3.4. Асистентська практика

2.3.5. Практика зі спеціалізації