Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Årsplan for dansk 2.a by Mind Map: Årsplan for dansk 2.a
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Årsplan for dansk 2.a

Sommer

Uge 33: Min sommerferie.

Beskrivelse af arbejdet mht. metode: Vi laver plakater hvor børnene har mulighed for at benytte feriebilleder, egne illustrationer eller billeder fra nettet, til at understøtte deres beretninger. Materiale: Plakaterne bliver til gennem børnenes ideer og kreative formåen.

Uge 34-36: Skal vi lave en bog?

Beskrivelse af arbejdet mht. metode: Vi arbejder med Læsefidusens kapitelbøger, hvor vi har fokus på opbygningen af en fortælling. Børnene introduceres for Handlingsbroen, som værktøj til komposition. Herefter skriver børnene selv historier i genren krimi/gys med fokus på komposition. Materiale: Læsefidusen kapitelbøger; Lulu og Kidnapperne, Lulu og de mystiske breve, Viktor Vampyr og Lulu og det grønne skur. Læsefidusen materiale: Skal vi lave en bog? iPads til enkelte elever der arbejder med Bookcreator

Uge 37: 120 ord

Beskrivelse af arbejdet mht. metode: Vi fortsætter arbejdet med de 120 ord. Arbejdet er primært værksteds-baseret. Små diktater med de relevante ord introduceres. Materiale: På sporet af ordet, fang tyven. Diktaterne er konstrueret af Marie.

Uge 38-39: Verber

Beskrivelse af arbejdet mht. metode: Børnene introduceres til ordklassen verber. Gennem arbejde individuelt og i værksteder, gives der mulighed for at anvende det tillærte. Materiale: Stav 1 Ny skriftlig for anden Evt. Delta-forlag materialer

Uge 40-41: Fabler

Beskrivelse af arbejdet mht.metode: Børnene præsenteres for genren gennem oplæsning og selvlæsning. Gennem fælles samtaler tales om moraler. Til slut skriver børnene selv små tekster. Materiale: Æsops fabler

Efterår

Uge 43-44: Vores lokalsamfund

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Vi arbejder tværfagligt med Natur/teknik og billedkunst. Børnene beskæftiger sig med deres tætte omverden gennem et storyline-forløb. Materiale: Vores lokalsamfund. 0-3 kl.

Uge 45: Opsamling

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Vi gør i fællesskab status over vores arbejde ind til videre. Vi placerer vores arbejde i forhold til de samlede litterære genrer. Der samles op på evt. uafsluttede projekter. Materiale: Klassen eget genretræ

Uge 46-47: Adjektiver

Beskrivelse af arbejdet mht. metode: Børnene introduceres til ordklassen adjektiver. Gennem arbejde individuelt og i værksteder, gives der mulighed for at anvende det tillærte. Materiale: Stav 1 Ny skriftlig for anden Evt. Delta-forlag materialer

Uge 48-49: Boganmeldelse

  Beskrivelse af arbejde mht. metode: Vi har fokus på den gode læseoplevelse. Børnene introduceres for den refererende skrivestil. Arbejdet er individuelt baseret og forløbet sker i relation til skolens fælles læsefokus. Materiale: En verden af ord Ny skriftlig for anden  

Vinter

Uge 1-4: Ole Lund Kirkegård/Læseteater

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Klassen læser et fælles værk; Hodja fra Pjort. Afhængig af læseteknisk formåen, læses historien understøttet af pod-cast for enkelte elever. Der arbejdes CL-baseret med opgaver til læsningen. Arbejdet har særligt fokus på persongalleri og handlingsforløb Materiale: Ole Lund Kirkegård: Hodja fra Pjort Opgaver til Hodja fra Pjort, konstrueret af Marie

Uge 8-10: Faglig læsning

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Klassen arbejder med faglig læsning som viderebygning på arbejdet fra 1. klasse. Børnene præsenteres for "Tørresnoren", som et redskab til at læse med formål (informationssøgende). Arbejdet er primært individuelt funderet og sker i sammenhæng med skolens fælles læsefokus. Arbejdet bygger videre på arbejdet i natur/teknik-timerne i de foregående uger.

Uge 5-6: Ordklasser og stavning

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Klassen arbejder med ordklasser som en samlet enhed, med vægt på substantiver, verber og adjektiver, som nu er introduceret. Samtidig er der fokus på stavning i det individuelle skriftlige arbejde, samt i materialet Stavevejen, (Start og 1, afhængig af niveau) Arbejdet er både individuelt og CL. baseret. Materiale: Stav 2 Ny skriftlig for anden En verden fuld af ord Stavevejen

Uge 10-12: Læseforståelse

Beskrivelse af arbejde mht, metode: Gennem læsning af forskellige typer af tekster arbejdes der med et samlet fokus på læse/tekstforståelse. Læseforståelse sker gennem 3 niveauer; Det faktiske (Det der står direkte i teksten) Det underforståede (Det man logisk kan udelade af at læse teksten) Det tolkende (Det man læser mellem linjerne) Læsning og efterarbejdet er baseret på gruppearbejde. Materiale: Tid til læseforståelse 1

Forår

Uge 14-15: Novellelæsning

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Der arbejdes med novellen som genre. Børnene præsenteres for en række fortællinger, og arbejdet med primært have fokus på begrebet "tema". Arbejdet vil ske gennem gruppearbejde i CL-regi. Materiale: Læsebogssystemet "Godt på vej", for 2. klasse.

Uge 16-17: Svensk/Norsk

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Klassen arbejder med at lytte, læse og forstå svenske og norske tekster. Løbende udarbejdes dansk/svensk/norsk ordbog. Materiale: Læsebogen "Godt på vej" for 2 klasse.

Uge 18-19: Eventyr

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Klassen arbejder med genren eventyr med udgangspunkt i vores fokus fra 1. klasse. Gennem film (op)læsning, får børnene kendskab til en bred vifte af fortællinger. Børnenes gernekendskab skal styrkes gennem arbejdet, især mellem folke- og kunst-eventyr. Filmene skal understrege Disneys indflydelse på eventyr. Her vil særligt relationen mellem det gode og det onde, berøres.   Materiale: Eventyr til genrekendskab : Klodshans Skorstensfejeren og Hyrdinden Den bestøvlede kat Eventyr til sammenligning Disney/originale Den lille havfrue Snehvide

Uge 21: Opsamling

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Vi gør i fællesskab status over vores arbejde ind til videre. Vi placerer vores arbejde i forhold til de samlede litterære genrer. Der samles op på evt. uafsluttede projekter. Materiale: Klassens genretræ.

Uge 24-25: Individuelt fokus

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Gennem aftale mellem den enkelte elev og Marie, arbejdes der med at styrke det/de fagområder i dansk som vil være relevante. Arbejdet kan være individuelt eller grupperelateret afhængig af fokus og individuelle behov. Materiale: Vi afhænge af den enkeltes fokus.

Uge 26: Portefolie

Beskrivelse af arbejde mht. metode: Portefolie-mappen afsluttes for skoleåret. Alle børne skriver individuelle evalueringer af deres indsats og arbejdet med de faglige fokusområder der er gennemgået. Materiale: Børnenes egne portefoliemapper, samt konstrueret evalueringsmateriale.

Materialer anvendt gennem hele året

Ny skriftlig for anden

Ny skriftlig for anden er en grundbog der indeholder opgaver til mange af de obligatoriske fagområder som børnene skal stifte bekendtskab med i løbet af 2. klasse. Klassen vil derfor arbejde i bogen i perioder, afhængig af det faglige fokus generelt.  

Stav 2

Stav 2 bygger videre på Stav 1 som klassen havde i 1. klasse. Stav 2 er delt op i to dele. En grammatisk del hvor også basale staveregler introduceres samt en diktatdel, med differentierede tekster i 3 faglige niveauer. Bogen udleveres efter jul, og bruges derefter ugentligt. Diktaterne øves hjemme inden de skrives i skolen.

Skriv

Klassen arbejder videre i Skriv fra sidste skoleår. Bogen øver de nødvendige bogstavsformer, således at arbejdet med de sammenbundne bogstaver kan indledes slut 2. klasse/ 3. klasse.

Stavevejen

Stavevejen Start og Stavevejen 1 bruges afhængig af niveau.

Danskfagligt arbejde gennem hele skoleåret

Stjernestund

Stjernestund finder sted om morgenen fra kl. 8 til 8.20. Dagene er på ugeskemaet markeret med en stjerne. Når vi har stjernestund er det meningen, at børnene skal læse i klassens eller egne frilæsningsbøger. Når klassen har stjernestund har I forældre mulighed for at blive og læse med jeres barn. De børn der ikke har deres forældre at læse med, skal selv læse og vi vil i det omfang det er muligt, læse sammen med dem. Stjernestund er en rigtig hyggelig måde at starte morgenen på, og jeres børn er allerede meget interesseret i læsningen. Stjernestund skal kun ses som et supplement og en mulighed for at blive endnu bedre. Jeg anbefaler stadig, at der læses i 15-30 minutter hver dag afhængig af jeres barn læseniveau. Husk, at det er vigtigt, at de bøger børnene læser hjemme ikke er for svære. Hvis niveauet i bogen er korrekt for jeres barn, skal teksten kunne læses uden for mange afbrydelser. Herved bliver læsningen en succesfuld oplevelse og ikke en frustration. Spørg mig endelig, hvis I er i tvivl mht. valg af bøger.

Ugens nyhed

Børnene skriver Ugens nyhed, en gang ugentligt, da det er en god måde at strukturere de mange oplevelser man eksempelvis har haft i weekenden på. I skriveprocessen arbejder børnene med et individuelt fokus, som præsenteres og evalueres sammen med dem. Der bruges meget tid på mundtlig respons, hvor den seneste uges arbejde gennemgås og fremadrettede aftaler indgås.