Ranljivost, mladi in zasebno okolje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ranljivost, mladi in zasebno okolje by Mind Map: Ranljivost, mladi in zasebno okolje

1. Socialno ranljive skupine

1.1. Mladi, ki so bolj pod vplivi hitre modernizacije in je za njih prehod v odraslost bolj težaven proces.

1.2. Mladi s PP, v skrbništvu ali javnih ustanovah, prestopniki

1.3. Mladi, ki so v interakcijah s socialnimi institucijami deležni več sankcij in družbenega nadzora kot podpore in koristi

2. Modernizacija

2.1. Od mladih zahteva sposobnost hitrega prilagajanja

2.2. Zmagovalci in poraženci - zmagovalci imajo družbene in osebne vire s katerimi lahko izkoristijo prednosti modernizacije

2.2.1. Zmagovalci - imajo družbene in osebne vire s katerimi lahko izkoristijo prednosti modernizacije

2.2.2. Poraženci - tveganjski krog se povečuje, mladi vedno bolj odvisni od podpore

3. Krog socialno ranljivih mladih se razširja

3.1. Spremenjene življenjske izkušnje mladih v modernih industrializiranih družbah (spremenjena družinska in prijateljska razmerja, spremembe v izobraževalnem sistemu, zaposlitvi, spremembe v prostem času,…)

3.2. Spremenjen trg dela z naraščajočimi zahtevami po novi, spe