Kesultanan Johor Riau

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kesultanan Johor Riau by Mind Map: Kesultanan Johor Riau

1. Kerajaan

1.1. Pengasasan Kerajaan

1.1.1. diasaskan oleh Raja Ali, putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah.

1.1.2. menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I

1.2. Pusat Pemerintahan Kota Kara, Pekan Tua

1.2.1. dibina pada tahun 1528

1.2.2. terletak berhampiran sungai yang lebar

1.2.2.1. memudahkan sistem keluar masuk kapal

1.2.3. persekitaran berbukit-bukau

1.2.3.1. menjadi benteng pertahanan

1.3. Pusat Pemerintahan Kota Sayong, Sayong Pinang

1.3.1. tahun 1535

1.3.1.1. Portugis menyerang dan memusnahkan Kota Kara

1.3.2. sungai yang sempit

1.3.2.1. menyukarkan kapal perang musuh melintasi kawasan

1.4. Pusat Pemerintahan Kota Batu, Johor Lama

1.4.1. tahun 1540

1.4.1.1. Sultan Alauddin Riayat Shah I memindahkan pusat pemerintahannya

1.4.2. juga dikenali sebagai Tanjung Batu

1.4.3. terletak di Sungai Johor yang lebar dan dalam

1.4.3.1. memudahkan kemasukan kapal dagang

2. Cabaran Ke Arah Kegemilangan

2.1. Persaingan Johor-Acheh-Portugis

2.1.1. ingin menguasai perdagangan di Selat Melaka

2.1.2. dikenali sebagai

2.1.2.1. Perang Tiga Segi

2.1.2.2. Perang Seratus Tahun

2.1.3. berakhir apabila

2.1.3.1. Johor memberikan bantuan kepada kepada Belanda

2.1.3.1.1. tahun 1641

2.1.3.2. Acheh mengalami kemerosotan

2.2. Perang Johor-Jambi

2.2.1. berlaku dari tahun 1659 hingga 1679

2.2.2. Johor

2.2.2.1. menuntut wilayah Tungkal daripada kerajaan Jambi

2.2.2.2. menyerang Jambi pada bulan Jun 1679

2.2.3. Jambi tewas

2.3. Konflik Pembesar

2.3.1. berlaku antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksamana Tun Abdul Jamil

2.3.1.1. ingin menguasai pemerintahan Kesultanan Johor Riau

2.3.2. Laksamana Tun Abdul Jamil undur diri

2.4. Ancaman Raja Kechil

2.4.1. menyerang Johor pada tahun 1718

2.4.1.1. ingin menuntut takhta kerajaan Johor

2.4.1.2. mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah I

2.4.2. Raja Sulaiman meminta bantuan Opu Bugis Lima Bersaudara

2.4.3. dikalahkan pada 4 Oktober 1722

3. Strategi Menghadapi Cabaran

3.1. Pemindahan Pusat Pemerintahan

3.1.1. sebahagian besar terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor

3.1.2. berpindah kerana

3.1.2.1. keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan

3.1.2.2. muslihat mempertahankan diri

3.2. Membina Kota Pertahanan

3.2.1. sering berubah mengikut lokasi

3.2.2. mempunyai bentuk serta ciri tersendiri

3.3. Menjalinkan Hubungan Dengan Belanda

3.3.1. mengadakan perjanjian persahabatan

3.3.2. dilakukan sebagai strategi menghadapi ancaman Portugis di Melaka dan Acheh

3.3.3. hubungan bermula pada tahun 1602

4. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau

4.1. Pusat Perdagangan yang Unggul

4.1.1. Abad ke-16 dan ke-17

4.1.2. Keistimewaan

4.1.2.1. Kedudukan Strategik

4.1.2.2. Tumpuan Para Pedagang

4.1.2.3. Kesibukan Pelabuhan Johor Riau

4.1.2.4. Pusat Pengumpulan dan Pengedaran Barang Dagangan

4.2. Pengurusan Perdagangan

4.2.1. kemudahan pelabuhan

4.2.1.1. gudang bawah tanah

4.2.1.2. pegawai terlatih

4.2.1.3. membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang

4.2.2. urusan jual beli

4.2.2.1. dijalankan secara

4.2.2.1.1. tukar barang

4.2.2.1.2. menggunakan mata wang

4.2.2.2. duit yang digunakan

4.2.2.2.1. wang emas (mas)

4.2.2.2.2. wang perak (kupang)

4.2.2.2.3. wang timah (katun)

4.2.2.2.4. Dolar Sepanyol

4.2.2.2.5. Dolar Mexico

4.2.2.2.6. duit Belanda

4.2.3. sistem naungan

4.2.3.1. cukai perdagangan

4.2.3.2. pedagang mudah mendapat surat kebenaran

4.2.3.3. pedagang mendapat naungan daripada

4.2.3.3.1. Bendahara

4.2.3.3.2. Temenggung

4.2.3.3.3. Laksamana

4.2.3.3.4. Raja Indera Bongsu

4.2.4. peranan orang laut

4.2.4.1. pengawal pelabuhan

4.2.4.2. penunda kapal dagang

4.2.4.3. penunjuk arah

4.2.4.4. pengawal di perairan Johor dan Selat Melaka

4.2.4.5. menjadi angkatan tentera laut

4.2.5. kemudahan membaiki dan membina kapal

4.2.5.1. kolek

4.2.5.2. banteng

4.2.5.3. penjajap

4.2.5.4. balok

4.2.5.5. pencalang

4.3. Pusat Persuratan

4.3.1. tokoh persuratan

4.3.1.1. Tun Seri Lanang

4.3.2. karya agung

4.3.2.1. Sulalatus Salatin

4.3.2.2. Hikayat Hang Tuah

4.3.3. karya lain

4.3.3.1. Tajul Salatin/ Mahkota Raja-Raja