Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROSES KOMUNIKASI by Mind Map: PROSES KOMUNIKASI

1. MORA

1.1. Maksud: kadar sesuatu bunyi diucapkan = harakat dalam bahasa Arab

2. Mendengar dengan aktif

3. Mengemukakan soalan yang disukai oleh pihak lain

4. Menjadi pendengar yang baik

5. LINGUISTIK

5.1. SEBUTAN

5.1.1. mMaksud: elafazkan bunyi bahasa yang bermakna

5.1.2. Kaedah: menyebut secara tepat dan jelas memudahkan proses komunikasi

5.2. TEKANAN

5.2.1. Maksud: bunyi kata yang diucapkan dengan lebih lantang daripada perkataan lain

5.2.2. Tujuan: menyampaikan sesuatu maksud seperti marah dan hairan

5.3. INTONASI

5.3.1. Maksud: keadaan bunyi/ lantunan suara yang menaik/ menurun semasa melafazkan ayat

5.3.2. Tujuan: dapat membezakan ayat sama ada pertanyaan, pernyataan, permintaan dan seruan

5.4. NADA

5.4.1. Contoh: nada muzik- Do Re Mi Fa So La mewakili nada suku kata

5.4.2. Maksud: keadaan bunyi suara yang menaik/ menurun semasa melafazkan perkataan

5.5. JEDA

5.5.1. Maksud: persendian

5.5.2. Tujuan: - memisahkan unsur linguistik seperti perkataan, rangkai kata atau ayat - digunakan untuk berhenti sebentar

5.6. TEMPO

5.6.1. Maksud: kadar cepat atau lambat sesuatu ujaran diucapkan

6. CIRI-CIRI KOMUNIKASI YANG BERKESAN

7. PARA LINGUISTIK

7.1. KELANCARAN

7.1.1. Keupayaan penutur bertutur dengan kemas tanpa sebarang gangguan dan masalah.

7.1.2. Penutur perlu didedahkan dengan aktiviti yang membolehkannya berkomunikasi dengan baik.

7.2. KEFASIHAN

7.2.1. Keupayaan penututr menutur dengan petah dan lancar. (Ujaran perlu dilafazkan secara tepat & lancar seperti penutur jati)

8. BAHASA TUBUH

8.1. KOMUNIKASI NON VERBAL

9. SENTUHAH

10. BAHASA ISYARAT

10.1. Bahasa yang menggunakan gerakan tangan & bibir semasa penutur menyampaikan mesej kepada pendengar.

10.2. Termasuk kombinasi pola gerakan jejari, tangan serta ekspresi muka bagi menyampaikan idea penutur dengan tepat

10.3. Bahasa Isyarat lebih maju daripada bahasa tubuh kerana lebih bersistem & boleh dipelajari oleh semua orang

11. PANDANGAN MATA

12. EKSPRESI WAJAH

13. ISYARAT

14. POSTUR DAN GERAKAN TUBUH

15. ARTIFAK (LAMBANG)