Історія педагогіки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Історія педагогіки by Mind Map: Історія педагогіки

1. Предмет історії педагогіки

1.1. розвиток педагогічного знання

1.2. розвиток практики освіти і виховання

1.3. закономірності розвитку світової і вітчизняної освіти

1.4. закономірності еволюції педагогічних вчень, дидактичних теорій, педагогічної спадщини протягом тривалих історичних епох буття людської цивілізації

2. Наукові завдання історії педагогіки

2.1. розкриття змісту освіти й виховання дітей у ранніх людських суспільствах

2.2. визначення й аналіз закономірностей еволюції освітньо-виховних систем протягом тривалих історичних епох

2.3. дослідження педагогічної спадщини минулого і сучасності

2.4. розкриття змісту педагогічних теорій, дидактичних вчень, які застосовувались у різні історичні епохи

2.5. прогнозування можливих стратегій розвитку освіти і педагогіки на найближче майбутнє

2.6. дослідження передового педагогічного досвіду

3. історико-педагогічна методологія

3.1. ретроспективний аналіз

3.2. аналітико-порівняльний аналіз

3.3. хронологічний метод

3.4. аналітико-синтетичний аналіз

3.5. синхроністичний метод

3.6. структурно-логічний аналіз

3.7. структурно-системний аналіз

4. Першоджерела історії педагогіки

4.1. усна народна творчість, народний фольклор

4.2. історичні документи (хроніки, літописи)

4.3. педагогічні трактати минулого і сучасності

4.4. художні педагогічні оповідання

4.5. біографії педагогів минулого і сучасності

4.6. мемуарна педагогічна література

4.7. освітні й педагогічні нормативно-правові акти, постанови

4.8. перспективний педагогічний досвід