Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler by Mind Map: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1. Kimyasal Türler

1.1. Atom

1.2. Molekül

1.2.1. Element Molekülü

1.2.2. Bileşik Molekülü

1.3. İyon

1.3.1. Katyon

1.3.2. Anyon

1.3.3. Kökler (Çok Atomlu İyonlar)

1.4. Radikal

2. Sınıflandırma

2.1. Bağın Sağlamlığına Göre

2.1.1. Güçlü Etkileşimler (Kimyasal Bağlar)

2.1.1.1. İyonik Bağ

2.1.1.2. Kovalent Bağ

2.1.1.2.1. Polar Kovalent

2.1.1.2.2. Apolar Kovalent

2.1.1.3. Metalik Bağ

2.1.2. Zayıf Etkileşimler (Fiziksel Bağlar)

2.1.2.1. Hidrojen Bağı

2.1.2.2. Van Der Waals Etkileşimleri

2.1.2.2.1. Dipol-Dipol

2.1.2.2.2. İyon-Dipol

2.1.2.2.3. London Kuvvetleri

2.1.2.2.4. Dipol-İnd. Dipol

2.1.2.2.5. İyon-İnd. Dipol

2.2. Bağlanan Türlere Göre

2.2.1. Atomlar Arası Bağlar

2.2.1.1. Kimyasal Bağlar

2.2.2. Moleküller Arası Bağlar

2.2.2.1. Fiziksel Bağlar

3. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

3.1. Fiziksel Değişim

3.1.1. Hal Değişimleri

3.1.1.1. Mumun Erimesi

3.1.1.2. Suyun Donması

3.1.1.3. Kuru buzun Süblimleşmesi

3.1.2. Parçalanma, Kırılma ve Öğütülme Olayları

3.1.2.1. Camın Kırılması

3.1.2.2. Buğdaydan Un Eldesi

3.1.2.3. Kağıdın Yırtılması

3.1.2.4. Gökkuşağı Oluşumu

3.1.3. Elektron Hareketi ile İletkenlik

3.1.3.1. Bakır Telin Elektriği İletmesi

3.1.3.2. Metallerin Isıyı İletmesi

3.1.4. Çözünme Olayları

3.1.4.1. Şekerin Suda Çözünmesi

3.2. Kimyasal Değişim

3.2.1. Yanma Olayları

3.2.1.1. Solunum

3.2.1.2. Demirin Paslanması

3.2.2. Besinlerin Bozulması ve Pişirilmesi Olayları

3.2.2.1. Sütün Kesilmesi

3.2.2.2. Peynirin Küflenmesi

3.2.3. Mayalanma Olayları

3.2.4. İyon Hareketleri ile İletkenlik

3.2.5. Asit-Baz Tepkimeleri

3.2.6. Elektroliz Olayları

4. Bileşiklerin Sistematik Adlandırması