ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА by Mind Map: ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

1. Модуль 1. Основи ділового мовлення у сучасному світі

1.1. Тема 1. Особливості професійно-педагогічної комунікації. Мова ділових паперів

1.2. Тема 2. Пошук роботи. Оголошення про пошук роботи/вакансії. Вимоги до кваліфікації

1.3. Тема 3. Влаштування на роботу. Резюме. Види резюме. Основні вимоги до складання резюме

1.4. Тема 4. Співбесіда з роботодавцем. Основні вимоги та норми етикету

1.5. Тема 5. Знайомство з фірмою. Типи взаємин на фірмі. Структура фірми

1.6. Тема 6. У відрядженні. Телефонна розмова з компанією. Замовлення номеру в готелі. Купівля квитка на потяг, літак

2. Модуль 3. Основи наукового фахового мовлення

2.1. Тема 13. Анотації

2.2. Тема 14. Реферат

2.3. Тема 15,16. Доповідь

2.4. Тема 17.18. Обговорення доповіді

3. Модуль 2. Основи ділової кореспонденції

3.1. Тема 7. Ділова телефонна розмова

3.2. Тема 8. Ділова кореспонденція. Структура ділового листа. Лист-запит

3.3. Тема 9. Види ділових листів

3.4. Тема 10. Злектронні засоби зв'язку. Факс. Телекс

3.5. Тема 11. Інтернет. Електронна пошта

3.6. Тема 12. Конференції. Презентації

4. Загальні відомості про курс

4.1. Робоча навчальна програма

4.2. Тематичний план

4.3. Критерії оцінювання

4.4. Друковані та Інтернет-джерела

4.5. Презентація курсу

4.6. Глосарій

5. Підсумкова атестація

5.1. Модульна контрольна робота № 1

5.2. Модульна контрольна робота № 2

5.3. Модульна контрольна робота № 3

5.4. Захист ІНДЗ