1.Dünya Savaşı'nda Taraf Ülkeler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1.Dünya Savaşı'nda Taraf Ülkeler by Mind Map: 1.Dünya Savaşı'nda Taraf Ülkeler

1. İtilaf Devletleri

2. Osmanlı Devleti

3. Bulgaristan

4. İtalya

5. Almanya

6. İttifak Devletleri

7. İngiltere

8. Fransa

9. Rusya

10. İtalya