ความต้องการ5 ขั้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความต้องการ5 ขั้น by Mind Map: ความต้องการ5 ขั้น

1. 1.ความต้องการพื้นฐาน

1.1. เช่น อาหาร น้ำ

2. 2.ความต้องการด้านความปลอดภัย

3. 3.ความต้องการเป็นที่รักและเป็นส่วนหนึ่ง

4. 4.ความต้องการมีคุณค่า

5. 5.ความปรารถนาที่จะสามารถเติมเต็มภายในตนเองได้อย่างสมบูรณ์