Lấy lại KH đã mất+Lấy lại doanh số

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lấy lại KH đã mất+Lấy lại doanh số by Mind Map: Lấy lại KH đã mất+Lấy lại doanh số

1. Lập danh sách KH đã mất+mất doanh số

1.1. Đã có.

2. Tìm hiểu nguyên nhân

2.1. KH của mình đã từng lấy những mặt hàng nào? Sản lượng các mặt hàng đó??

2.1.1. Mặt hàng KH vẫn đang lấy

2.1.1.1. Mặt hàng DS vẫn giữ nguyên hoặc xê dịch ít

2.1.1.1.1. Ok,chấp nhận được

2.1.1.2. Mặt hàng nào danh số giảm

2.1.1.2.1. Nguyên nhân???

2.1.2. Mặt hàng nào KH không lấy bên mình nữa

2.1.2.1. Nguyên nhân cụ thể

2.2. Chu kỳ KH lấy các mặt hàng đó

2.2.1. Chu kỳ giữ nguyên

2.2.1.1. Quá tốt

2.2.2. Chu kỳ giảm

2.2.2.1. Tình hình khó khăn chung,dẫn đến việc đẩy hàng chậm

2.2.2.2. Lấy hàng bên khác xen kẽ những lần lấy hàng bên mình. Lý do: Thử nghiệm hàng mới của đối thủ hoặc đối thủ chọc trực tiếp vào với giá rẻ hơn

2.2.2.2.1. Điều tra lảm rõ

2.2.2.2.2. Phương Án giải quyết

3. Phương Án

3.1. Cần sự giúp đỡ của rất nhiều người. Không chỉ riêng phòng bán hàng. Tuy nhiên,vì là những người trực tiếp giao dịch với KH,hiểu KH,nên sẽ là lực lượng trực tiếp đưa ra ý kiến cho Ban Lãnh Đạo