ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาสิ่งแวดล้อม by Mind Map: ปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. ขยะ

1.1. เชียงใหม่เอาจริง!เร่งรณรงค์งดโฟม-ลดถุงพลาสติกพ่อเมืองขอความร่วมมือพ่อค้า -แม่ค้าและปชช.หันมาใช้ถุงผ้าและวัสดุย่อยสลายง่ายลดภาวะสิ่งแวดล้อม

1.1.1. ปัญหา

1.1.1.1. จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาขยะ มากกว่า 330 ตันต่อวัน

1.1.2. สาเหตุ

1.1.2.1. พ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดหลายๆแห่งใช้โฟมและถุงพลาสติกจำนวนมากในแต่ละวัน

1.1.3. แนวทางแก้ไข

1.1.3.1. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประชาชนสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมโครงการการรณรงค์ งดโฟม-ลดถุงพลาสติก

1.1.4. chiangmainews.co.th

1.2. ช่วยด้วยเหม็นมาก-ชาวบ้านรวมตัวขึ้นป้ายร้องเทศบาลให้แก้ไขเหตุนำขยะมาทิ้งในชุมชน

1.2.1. ปัญหา

1.2.1.1. ชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบในเรื่องของกลิ่น และสภาพแวดล้อมของน้ำเสีย

1.2.2. สาเหตุ

1.2.2.1. ชาวบ้านจำนวนกว่า 50 คน รวมตัวกันในการต่อต้านขยะของเทศบาลเมืองพะเยาโดยการเรียกร้องให้มีการย้ายขยะออกจากพื้นที่

1.2.3. แนวทางแก้ไข

1.2.3.1. ปลัดเทศบาลเมืองพะเยาได้เข้าเจรจากับชาวบ้านและได้รับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขขยะดังกล่าว

1.2.4. sanook.com

2. ดิน

2.1. โคลนถล่มญี่ปุ่นพังเมืองอาตามิ มีผู้สูญหาย 20 คน

2.1.1. ปัญหา

2.1.1.1. ภัยธรรมชาติโคลนถล่มเมืองอาตามิ กวาดรถยนต์หลายคันไหลไปตามกระแสโคลน มีผู้สูญหาย 20 คน

2.1.2. สาเหตุ

2.1.2.1. ภัยธรรมชาติ

2.1.3. แนวทางแก้ไข

2.1.3.1. ทำได้โดยการปลูกต้นไม้เพื่อให้ช่วยซับน้ำและปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ

2.1.4. tnnthailand.com

2.2. กรมส่งเสริมการเกษตร รณรงค์เกษตรกรหยุดเผา ชี้ สร้างมลพิษทำดินเสื่อมโทรม

2.2.1. ปัญหา

2.2.1.1. ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 กลายเป็นปัญหาระดับชาติ

2.2.2. สาเหตุ

2.2.2.1. สาเหตุหลักคือการเผาป่า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืช

2.2.3. แนวทางแก้ไข

2.2.3.1. รณรงค์หยุดเผาพื้นที่การเกษตร แนะร่วมมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อความปลอดภัย ไร้ฝุ่นพิษ พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

2.2.4. thairath.co.th

3. น้ำ

3.1. สถ.ผนึก อปท.ลุยแก้มลพิษทางน้ำ จัดติวเข้มบริหารจัดการน้ำเสียรุ่นที่ 2

3.1.1. ปัญหา

3.1.1.1. ทุกวันนี้ธุรกิจหรือกิจการต่างๆมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำเสียมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ

3.1.2. สาเหตุ

3.1.2.1. มีระบบสูบน้ำที่เสีย ใช้งานไม่ได้บ้าง

3.1.3. แนวทางแก้ไข

3.1.3.1. อธิบดี สถ.เปิดการประชุมสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 หวังกระตุ้นฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม คืนคุณภาพชีวิต-เศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยวของไทย

3.1.4. thairath.co.th

3.2. เอาจริง! จีนเตรียมบทลงโทษ “รุนแรงที่สุด” ผู้ก่อมลพิษในแม่น้ำแยงซีเกียง

3.2.1. ปัญหา

3.2.1.1. สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามแนวเขตเศรษฐกิจของแม่น้ำแยงซีเกียง

3.2.2. สาเหตุ

3.2.2.1. พลเมืองที่ถูกตัดสินว่าก่อมลพิษในแม่น้ำแยงซีเกียง

3.2.3. แนวทางแก้ไข

3.2.3.1. พลเมืองผู้ถูกตัดสินว่าสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามแนวเขตเศรษฐกิจของแม่น้ำแยงซีเกียง จะต้องได้รับบทลงโทษหนัก โดยจะต้องเข้ารับการพิจารณาคดีในชั้นศาล

3.2.4. sanook.com

4. อากาศ

4.1. เปลี่ยนมลพิษอากาศให้กลายเป็นวัสดุก่อสร้าง

4.1.1. ปัญหา

4.1.1.1. อากาศที่เป็นพิษในอินเดียคร่าชีวิตผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคน

4.1.2. สาเหตุ

4.1.2.1. อินเดียเป็นประเทศที่มีมลพิษทางอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก

4.1.3. แนวทางการแก้ไข

4.1.3.1. บริษัทแห่งหนึ่งนำผงคาร์บอนซึ่งสกัดจากอากาศเสียของอินเดีย มาทำเป็นกระเบื้องสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

4.1.4. pptvhd36.com

4.2. สร้าง "เมืองเดินได้-เมืองกระชับ" หนึ่งในทางรอด PM2.5

4.2.1. ปัญหา

4.2.1.1. มลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4.2.2. สาเหตุ

4.2.2.1. การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์บนท้องถนน

4.2.3. แนวทางการแก้ไข

4.2.3.1. เมืองต้องลดการเดินทางของผู้คน ต้องเป็นเมืองกระชับและส่งเสริมให้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทาง

4.2.4. pptvhd36.com

5. การสูญเสียความหลากหลายในระบบนิเวศ

5.1. "ซูเปอร์มาร์เก็ต: เลิกขายสัตว์น้ำท่ียังไม่โตเต็มวัย เพราะอาหารทะเลก้าลังจะหมดแล้ว"

5.1.1. ปัญหา

5.1.1.1. อาหารทะเลกำลังจะหมดไป ระบบนิเวศสัตว์ทะเลพัง

5.1.2. สาเหตุ

5.1.2.1. การนิยมเลือกบริโภคปลาเล็กในปริมาณมาก รวมแล้วปีละกว่า3แสนตัน

5.1.3. แนวทางการแก้ไข

5.1.3.1. การเรียกร้องกับซูเปอร์ฯที่มีอยู่ทั่วประเทศรวมกันหลายพันสาขาเลิกจำหน่ายสัตว์น้ำที่ยังเป็นตัวอ่อน และไม่โตเต็มวัย

5.2. "ปูสีฟ้า" วายร้ายข้ามทวีป แพร่พันธุ์ง่าย-เขมือบกินทุกอย่าง ทำลายระบบนิเวศ

5.2.1. ปัญหา

5.2.1.1. ระบบนิเวศถูกทำลาย

5.2.2. สาเหตุ

5.2.2.1. ปูสีฟ้าได้เขมือบทุกอย่าง อีกทั้งยังทำลายอวนจับปลา และกินปูเจ้าถิ่นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ

5.2.3. แนวทางการแก้ไข

5.2.3.1. ชาวประมงท้องถิ่นเร่งจับกินจับขาย พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

5.2.4. sanook.com