We have to work

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
We have to work by Mind Map: We have to work

1. Xây dựng team Social Media

1.1. FP SUPERFINE

1.2. FB HiepFr

1.3. Tiktok HiepFr

1.4. Youtube Hiepfr

1.5. Youtube SUPERFINE

2. Hoàn thành content Free

2.1. Slide

2.2. Word

3. Connect Chạy Advertisement

3.1. Miễn phí

3.1.1. Kênh nào

3.1.2. Trang báo nào

3.1.3. App nào

3.2. Trả phí

3.3. Lên idea TVC chạy ad

4. Runing SUPERFINE

4.1. CSKH

4.1.1. Sau khi có Data

4.1.1.1. Calling confirm

4.1.1.2. Email chào mừng

4.1.1.3. Email nhắc nhở:"Chỉ còn 2 ngày nữa.."

4.1.2. Cận ngày

4.1.2.1. Email hướng dẫn tham gia khoá học: Tải zoom

4.1.2.2. Link ID

4.1.3. Trong lúc chốt deal

4.1.4. Sau khi kết thúc khoá học

4.2. Landing page

4.3. Squizzee

5. Pre-Start

5.1. Tạo Lớp học trên Zoom

5.1.1. ID

5.1.2. Mật khẩu

5.2. Set up phòng livestream

5.2.1. Background

5.2.2. Mic

5.2.3. Đèn led

5.3. Chạy demo

5.3.1. Tham gia zoom

5.3.2. Mời người thân

5.3.3. Test zoom

6. Xử lý phát sinh trong lúc Zoom

6.1. Đường truyền

6.2. Âm thanh

6.3. Không chạy hiệu ứng

6.4. Không đăng nhập được

6.5. Không