Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ƯU TIÊN by Mind Map: ƯU TIÊN

1. TRONG

1.1. MởTiệm Máy tính - camera.

1.1.1. Nâng cao kiến thức máy tính camera

1.1.2. Phần Cứng Laptop Nâng Cao.

1.1.3. Kỹ năng Tư vấn Khách hàng + Maketting

1.1.4. Chạy quảng cáo theo khu vực 20km kênh:FB,Zalo..

1.2. Học Kỹ Năng Giao Tiếp,Ứng Xử,Suy Nghĩ Tích Cực....(youtube,google...)

1.3. Tìm Hiểu Và Làm Thêm Affilate maketting,DropShip...

2. NGOÀI

2.1. Chờ Trúng Số

2.2. Kết nối lại

2.3. Kết nối lại

2.4. Nhờ giúp đỡ gia đình