Հերթապահություն

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Հերթապահություն by Mind Map: Հերթապահություն

1. Խնամել ծաղիկները

2. Մաքրել գրատախտակը

3. Հետևել կարգապահությանը

4. Մաքուր պահել դասարանը

5. Կատարել օրվա հրահանգները

6. Կազմակերպել խաղեր դասամիջոցներին