«ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ» թեմայի ուսուցումը 11-րդ դասարանում

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ» թեմայի ուսուցումը 11-րդ դասարանում by Mind Map: «ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ» թեմայի ուսուցումը 11-րդ դասարանում

1. Դասակարգել

2. Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք. Microsoft Forms

3. Օգտագործված պաշարներ

4. ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ. Հայաստանում կա մի գրող, որի բառերը երգում են կոմիտասյան հանգով և փայլատակում Սարյանի կտավների բոլոր գույներով:

5. Դասի թեմատիկ պլանավորում

5.1. Ոսուցման նպատակը

5.1.1. Իմանալ

5.1.2. Կարողանալ

5.1.3. Ուսումնական գործունեությունը

5.1.4. Վերջնարդյունք

6. Առաջադրանքներ LerningApps.org

6.1. 1Ակսել Բակունց. 0 կամ 1

6.2. https://learningapps.org/watch?v=p07kzzak321

6.3. 3Ակսել Բակունց

6.4. 4Ակսել Բակունց «Ալպիական մանուշակ»

6.5. 5Ակսել Բակունց։ Ստեղծագործություններ

7. Sway.Ա Կ Ս Ե Լ Բ Ա Կ Ո Ւ Ն Ց

8. Ակտիվ ընթերցում, վերլուծում

9. Բակունցների տոհմածառը

10. Whiteboard

11. https://youtu.be/atxmjWjPcR4

12. Գրավոր աշխատանք Հայ գրականություն 11 - Quiz

13. Գնահատում

14. Facebook Gruppen