Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

17 Motiveren, 18 Vragen stellen, 19 Groepsklimaat, 20 Orde houden by Mind Map: 17 Motiveren, 18 Vragen stellen, 19 Groepsklimaat, 20 Orde houden
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

17 Motiveren, 18 Vragen stellen, 19 Groepsklimaat, 20 Orde houden

20. Orde

Orde en verstoring: Orde hangt samen met de leeractiviteit, Orde hangt samen met het lesdoel.

17. Grondhouding

Gebruik je eigen motivatie als model

Toon belangstelling

Stimuleer de leerling in wat hij goed kan

Zorg voor werderkeering

17. Postitief leerklimaat

Wijzen op wat wel gelukt is

Scoren wat er goed is

Neutraal zijn bij een fout antwoord, postief zijn bij een goed antwoord

17. Een notatievorm gebruiken uit een eerdere leerfase

Notatie is een manier van noteren. Daardoor kan een leerling een gevoel krijgn dat de opdracht veel gemakkelijker is dan hij dacht.

18. Open en gesloten vragen

Bij openvragen krijgen de leerlingen de kans om te praten. Bij gesloten vragen is het een Ja/Nee antwoord.

18. Reproductieve vragen en productieven vragen

Reproductieve vragen leiden tot een van te voren vastaand antwoord. Productieve vragen zijn geschikt als je de leerlingen wilt activeren om samen of individueel over een onderwerp na te laten denken.

18. Convergeten en divergente vragen

Convergente vragen leiden tot een antwoord dat gaat over de behandelde stof. Divergente vragen zijn uiteenlopend, Deze vragen nodigen uit om creatief te denken, oplossingen te verzinnen. Hierbij zijn diverse antwoorden mogelijk.

18. Evaluatie vragen

Verwacht een antwoord over hoe iets is gegaan. Deze vragen kunnen over een mening of proces gaan. Je gebruikt deze vragen ook tijden een evaluatie van je activiteit.

19. Wat is een goed groepsklimaat

Dit is een klimaat waar goed gewerkt wordt, de leerlingen op hun gemakt zijn en gewaardeerd voelen, de leerlingen zelf een positieve bijdrage willen leveren aan de gang van zaken.

19.3 Activiteiten en sfeer

Liedjes, Spelletjes, Verhaaltjes, Positief gedrag stimuleren tussen de leerlingen.

19.4 Verschillende soorten interventies

Preventieve en curatieve interventies

19.4.2. Expliciet zijn & confrontatie

Letten op je eigen houding. Jij bent het rol model voor de leerlingen. Confronteer een leerling ook direct op zijn houding.

20. De meest voorkomende ordeverstoringen verhelpen

Nonverbale ingrepen ( wachten tot het rustig is, zeggen dat je nu met de les gaat beginnen, Recht opstaan etc.)

Verbale ingrepen ( Iets zeggen over het gedrag van een leerling)

Orde op school niveau

Informeel overleg met overige teamleden

Formeel overleg in de leerlingenbespreking

20. Orde en onderwijsstijl

De leerstofgerichte onderwijsstijl ( De leerstof staat voorop en de leerling daarna)

Pedagogisch gerichte onderwijsstijl ( Probeert de leerstof op de leerling af te stemmen)

20. Ernstige orde verstoringen

Gedragsproblemen. Kan hinderlijk zijn voor de leerlingen de leraar en onderwijsassistent. Ernstig verstorend gedrag kap je direct af.