Test Location US >< CA/EU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Test Location US >< CA/EU by Mind Map: Test Location US >< CA/EU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá thị trường ngoài US có hiệu quả hay không

1.2. Cách làm

1.2.1. Test song song A/B, 2 adset mỗi camp test.

1.2.1.1. 1 adset US

1.2.1.2. 1 adset ngoài US

1.2.2. Tổng hợp, báo cáo lại kết quả của mỗi adset trả về

2. Hướng test

2.1. Test camp cũ ra sale, chạy riêng thị trường ngoài US

2.2. A/B test camp mới, 1 adset US 1 adset test

3. Thứ 3 ngày 6/7

3.1. Đã làm

3.1.1. Test 12 camp A/B ABO

3.2. Kết quả

3.2.1. Có 7 sale mới. 3 sale US và 4 sale WW

3.2.2. Số adset có chỉ số tốt của US và Eu ngang nhau

3.2.3. Những adset không tốt, đến từ những SKU mới

3.3. Nhận định

3.3.1. Thị trường EU + CA là thị trường mới, khách mới tiếp cận đến mẫu của mình nên có chỉ số ôn

3.3.2. Mẫu cũ đã có sale bên US, có chỉ số tương đương với bên EU+CA => có thể tạm scale mẫu có sale sang ngoài US

3.3.3. Những adset không tốt chủ yếu là những mẫu mới, chưa có tín hiệu bán được ở US => Khó bán hơn ở CA+EU nên chỉ số 2 location test xấu đều

3.3.4. 2 bên US và WW đang trả kết quả tương đương nhau. Các mẫu ra sale trc đó đều có chỉ số tốt

3.3.5. Những mẫu mới test cho kết quả kém, có thể là do idea đó không tiềm năng

3.3.6. Vẫn cần thời gian để test tiếp, tuy nhiên thị trường WW đang trả về kết quả tích cực

3.4. Hành động cuối ngày

3.4.1. Record lại kết quả. Tiếp tục A/B test với camp mới

3.4.2. Chạy riêng location với camp CBO

3.4.3. Triển khai idea test sản phẩm tiếng bản địa

3.4.4. Giảm giá ship bên EU, chịu lãi ít để test CR

4. Thứ 4 ngày 7/7

4.1. Kết quả

4.1.1. CR ngoài US ngày 4/7 là 1,79%

4.1.2. CR ngoài US ngày 5/7 là 1,71%

4.1.3. CR ngoài US ngày 6/7 là 2,25%

4.1.4. CR ngoài US ngày 7/7 là 1,23%

4.1.5. Những camp A/B test mẫu cũ, số sale US chiếm 60%, ngoài US chiếm 40%

4.1.6. Kết quả trả về ngoài US nay không tốt, số visitor giảm và CR cũng giảm. 7 sale ngoài US so với 16 sale ngày 6/7

4.1.7. 7/7 có 1 camp ABO test mới, tuy nhiên cả 2 adset đều k tốt

4.2. Nhận định

4.2.1. Adset test mới k tốt do idea k ngon

4.2.2. Mẫu cũ chạy lại k đem lại sự ổn định

4.2.3. Giảm giá shipping, CR giảm => Cần theo dõi lại xem shipping fee có cần thiết giảm k

4.2.4. Ngày hôm đó FB chưa đem lại chuyển đổi tốt

4.3. Hành động

4.3.1. Tiếp tục triển khai phương án test A/B cho camp mới

4.3.2. Test tiếp camp cũ theo hướng đang làm

4.3.3. Theo dõi CR và visitors ngoài US

5. Thứ 5 ngày 8/7

5.1. Kết quả

5.1.1. Tổng có 27 camp đang test A/B

5.1.1.1. 2 sale mới US

5.1.1.2. 2 sale mới CA + EU

5.1.2. CR ngoài US ngày 8/7: 2,59%

5.1.2.1. Tổng 11 sale/17 ATC và 400 visitors

5.1.2.2. Tăng hơn so với ngày 7/7 sau khi giảm giá ship sang ngày t2

5.1.3. Những camp A/B test cho kết quả ngang nhau, chỉ số trả về tương đương nhau

5.2. Nhận định

5.2.1. Đối với camp đã có tiềm năng ra sale, kết quả ở 2 location test đều trả về tương đương nhau

5.2.2. Những camp mới vẫn chưa có tín hiệu khả qua ở cả 2 thị trường dù chạy chung niche với những camp test trước

5.2.3. Chưa đánh giá đc CR tốt lên do giá hay do FB, do ngày đầu sau khi giảm CR giảm sâu

5.2.4. Camp ngoài US có sale nhưng cũng k thể tăng spent mạnh => vẫn sẽ dựa chủ yếu vào idea của sản phẩm đó

5.3. Hành động

5.3.1. Tiếp tục duy trì theo dõi A/B

5.3.2. Chạy 3 camp mới bằng tiếng bản địa

5.3.2.1. Test thị trường DE trước

5.3.2.2. Chạy trên 3 Tk + 3 page

5.3.2.3. Mỗi camp chạy ABO 2 adset $3

5.3.2.4. Sản phấm bán trước: T shirt

6. Thời gian test dự kiến

6.1. 2 tuần, report kết quả daily

7. Thứ 6 ngày 9/7

7.1. Kết quả

7.1.1. CR US:

7.1.1.1. 2,5%

7.1.2. CR Canada

7.1.2.1. 6 sale, 5,26%

7.1.3. CR EU

7.1.3.1. 2 sale, 0,75%

7.1.4. Camp A/B test trả kết quả tracking tương đương. Tuy nhiên thì adset CA có chỉ số tốt hơn EU

7.1.5. Camp DE test tiếng bản địa có chỉ số tạm ổn

7.2. Nhận đinh

7.2.1. Giá ship không làm thay đổi CR nhiều, đặc biệt CR EU còn giảm nhiều hơn trc

7.2.2. Camp bên CA chạy cùng múi giờ US, có hiệu quả hơn

7.2.3. Thì trường DE có thể ít ng chạy + chạy tiếng bản địa cho CPM rẻ

7.2.4. Idea của camp vẫn đóng vai trò khá lớn trong việc trả kết quả của chỉ số

7.3. Hành động

7.3.1. Chuyển lại giá ship EU về chung với CA = 12.99

7.3.2. Giữ nguyên camp DE theo dõi thêm

7.3.3. Hầu như không thay đổi quá nhiều các camp test

8. Thứ 7 + Chủ nhật 10-11/7

8.1. Kết quả

8.1.1. Sale tổng ngày đó kém

8.1.2. Các sale test location khác cũng kém theo

8.1.3. CR ngoài US ngày 10/7: 2,13%

8.1.4. CR ngoài US ngày 11/7: 1,21%

8.1.5. Camp DE có chỉ số xấu. Chạy 3 camp/3tk/3 ngày và chỉ ra đc 1 sale

8.2. Nhận định

8.2.1. Canada là thị trường tiềm năng nhất ngoài US

8.2.2. EU trả về kết quả không ổn định và xấu dần.

8.2.3. Có thể mở rộng thị trường CA + EU khi scale, nếu để test thì kẹp thêm CA là đủ

9. Test location

9.1. US

9.2. EU

9.3. CA

10. Phân tích vấn đề

10.1. Sản phẩm

10.1.1. Sản phẩm phổ thông

10.1.2. Sản phẩm quà tặng

10.1.3. Sản phẩm decor, nội thất

10.2. Giá

10.2.1. Giá giữ nguyên

10.2.2. tăng giá

10.2.3. Giảm giá

10.2.4. Thay đổi giá ship

10.3. Nội dung sản phẩm

10.3.1. SKU đã bán được

10.3.2. Test SKU mới

10.4. Phương pháp marketing

10.4.1. Chạy tách location

10.4.2. Chạy gộp location

10.4.3. Test theo các hướng chạy lại