Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LECTURA by Mind Map: LECTURA

1. Definició

1.1. Activitat per al desenvolupament intel·lectual

1.2. Consisteix en reconèixer les paraules i relacionar-les amb el seu significat

1.3. Ha d'enfocar-se cap a la comprensió i no a la part mecànica

2. Procés

2.1. Procés actiu: perquè interactuem amb el text per donar-li sentit

2.2. És aconseguir un objectiu amb la interpretació del text

2.3. Procés d'interacció: ja que relacionem els nostres coneixements previs amb el significat del text

3. Usos

3.1. Socialitzadora

3.1.1. Interacció entre l'escriptor i el lector

3.2. Utilitària

3.2.1. Comprensió lectora

3.3. Formativa

3.3.1. Experiència personal i visió crítica

3.4. Lúdica

3.4.1. Promou la creativitat

4. Aprenentatge

4.1. Enfocar-lo de forma lúdica i motivadora

4.2. Aprenentatge continu i progressiu