Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Overview by Mind Map: Overview

1. Khách hàng

1.1. Đặc tính

1.1.1. Địa chỉ

1.1.2. Giới tính

1.1.3. Tuổi

1.1.3.1. >= 20 & < 40 sẽ quan tâm đến sản

1.1.3.2. >40 sẽ quan tâm đến các bệnh về lão hóa

1.1.4. Mối quan hệ (tình trạng hôn nhân, gia đình có bao nhiêu người thân, gồm những ai)

1.1.4.1. đã có gia đình nhưng chưa có con => sản

1.1.4.2. có con => Nhi

1.1.4.3. Có người lớn tuổi => tổng quát

1.1.5. Bệnh án

1.1.5.1. Thông tin xét nghiệm (Các chỉ số)

1.1.5.2. Chiều cao, nhóm máu, BMI,.... (Các thông tin liên quan đến y tế)

1.1.5.3. Triệu chứng

1.1.5.4. Bệnh án người thân

1.1.6. Thu nhập

1.1.6.1. Bác sĩ cao cấp

1.1.6.2. Bác sĩ bình thường

1.1.7. Nghề nghiệp

1.1.7.1. Công việc văn phòng

1.1.7.2. Lao động chân tay

1.2. Hành vi

1.2.1. Tìm kiếm từ google

1.2.2. Tìm kiếm trong ứng dụng AI Health

2. Dịch vụ

2.1. Nội khoa

2.2. Nội nhi

2.3. Phụ sản

2.4. Đa khoa

2.5. Bác sĩ gia đình

3. Bác sĩ

3.1. Chuyên môn bác sĩ

3.1.1. Dựa theo quá trình làm việc

3.1.2. Bằng cấp

3.1.3. Chức năng chọn -> tag

3.2. Địa chỉ của bác sĩ/ Nơi công tác tại thời điểm hiện tại

3.3. Điểm số do khách hàng đánh giá