Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Specyfika problemów wychowawczych oraz kształtowanie nawyków w prowadzeniu osób niepełnosprawnych studium empiryczne by Mind Map: Specyfika problemów wychowawczych oraz kształtowanie nawyków w prowadzeniu osób niepełnosprawnych studium empiryczne
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Specyfika problemów wychowawczych oraz kształtowanie nawyków w prowadzeniu osób niepełnosprawnych studium empiryczne

4. Podsumowanie

2. Cele pedagogiki specjalnej

2.1. Zadania pedagogiki specjalnej

2.2. Podstawowe terminy

2.3. Statystyka odchyleń od normy w skali świata i w Polsce

1. Historia rozwoju szkolnictwa specjalnego

1.1. Początki szkolnictwa specjalnego w Polsce

1.2. Szkolnictwo specjalne w ostatnim dziesięcioleciu

3. Specyfika problemów wychowawczych jednostki odchylonej od normy

3.1.Przyczyny najczęstszych trudności w nauczaniu

3.2. Rewalidacja dzieci lżej upośledzonych

3.3. Rewalidacja dzieci głębiej upośledzonych

3.4. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób prowadzących i opiekunów prawnych osób upośledzonych w ośrodku Rewita

Wstęp

Zakończenie

Bibliografia

Spis treści