Ôn luyện đề Ielts kỹ năng Listening và Reading để đậu môn Tiếng Anh 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ôn luyện đề Ielts kỹ năng Listening và Reading để đậu môn Tiếng Anh 3 by Mind Map: Ôn luyện đề Ielts kỹ năng Listening và Reading để đậu môn Tiếng Anh 3

1. Mục tiêu, thời gian: Nắm vững các dạng đề thi nghe và đọc trong 1 tuần

2. Tên chủ đề nhỏ hơn (C1): Luyện nghe Ielts 15 academic test 1

2.1. WHY: Có dạng đề giống với đề thi cuối kỳ nhất, rèn luyện kỹ năng nghe

2.2. WHAT: Các từ vựng mới, bố cục bài thi, nghe hiểu để trả lời các câu hỏi

2.3. WHEN: Thứ 3[8h – 9h30, 14h-16h]

2.4. WHO: N/A

2.5. HOW: Sử dụng đề có sẵn trên mạng, file nghe trên youtube, oxford dictionary

3. Tên chủ đề nhỏ hơn (C2): Luyện đọc Ielts 15 academic test 1

3.1. WHY: Có dạng đề giống với đề thi cuối kỳ nhất, rèn luyện kỹ năng đọc

3.2. WHAT: Kỹ năng làm bài (tốc độ, dự đoán, phân chia dữ liệu), các từ vựng quan trọng

3.3. WHEN: Thứ tư [7h30 – 9h, 15h – 17h]

3.4. WHO: N/A

3.5. HOW: Sử dụng file reading trên mạng, oxford dictionary

4. Tên chủ đề nhỏ hơn (C3): Nghe tiếng anh trên các kênh thông tin đại chúng như TED,...

4.1. WHY: Làm quen với nhiều ngữ điệu

4.2. WHAT: Tiếng anh thực dụng, các kiến thức mà kênh muốn truyền đạt

4.3. WHEN: Thứ năm [8h – 9h30, 15h – 17h]

4.4. WHO: N/A

4.5. HOW: Xem và nghe các kênh thông tin đại chúng trên youtube

5. Tên chủ đề nhỏ hơn (C4): Luyện nghe Ielts 15 academic test 2

5.1. WHY: Có dạng đề giống với đề thi cuối kỳ nhất, rèn luyện kỹ năng nghe

5.2. WHAT: Các từ vựng mới, bố cục bài thi, nghe hiểu để trả lời các câu hỏi

5.3. WHEN: Thứ sáu [8h - 9h30, 18h – 20h]

5.4. WHO: N/A

5.5. HOW: Sử dụng đề có sẵn trên mạng, file nghe trên youtube, oxford dictionary

6. Tên chủ đề nhỏ hơn (C5): Luyện đọc Ielts 15 academic test 2

6.1. WHY: Có dạng đề giống với đề thi cuối kỳ nhất, rèn luyện kỹ năng đọc

6.2. WHAT: Kỹ năng làm bài (tốc độ, dự đoán, phân chia dữ liệu), các từ vựng quan trọng

6.3. WHEN: Thứ bảy [9h – 10h30, 14h – 16h]

6.4. WHO: N/A

6.5. HOW: Sử dụng file reading trên mạng, oxford dictionary

7. S

7.1. Đã có kiến thức vầ các kỹ năng nền trong việc tự học tiếng anh

8. W

8.1. Kỹ năng nghe còn yếu để có thể nắm bắt keywords và còn nghe lại nhiều lần

9. O

9.1. Tiến gần hơn hay gần đúng với dạng đề thi cuối kỳ và cải thiện các kỹ năng đọc và nghe

10. T

10.1. Dễ bị sao nhãng trong quá trình học, các dạng đề Ielts ở một mức độ bắt buộc phải tập trung cao độ mới có thể hoàn thành

11. Đánh giá kết quả tự học

12. Các chủ đề nhỏ hoàn thành: C1, C2, C4, C5

13. Các chủ đền nhỏ không hoàn thành đúng thời hạn: C3

14. Lý do: Các chủ đề nhỏ này có mục tiêu rõ ràng

15. Bài học kinh nghiệm: Chia nhỏ các vấn đề cần làm chứ không dồn lại làm một lần

16. Lý do: Vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng cho chủ đề

17. Dễ bị sao nhãng và thiếu mục tiêu

18. Hướng khắc phục: Cần lập ra kế hoạch rõ ràng như xem những gì, những chủ để nào, xem bao lâu