พัฒนาการของวันรุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พัฒนาการของวันรุ่น by Mind Map: พัฒนาการของวันรุ่น

1. ทางสังคม

2. วัยนี้เริ่มห่างจากบ้าน จะไม่ค่อยคลุกคลีกับพ่อแม่พี่น้อง

3. ปัญหาด้านจิตใจ

4. เริ่มกล้าแสดงออก

5. เริ่มสนใจเพศตรงข้าม

6. ควบคุมตัวเองได้

7. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

8. ร่างกายสูงใหญ่ขึ้น

9. มีขนขี้นที่อวัยวะเพศ

10. มีการหลั่งฮอร์โมนส์เพศเยอะขึ้น