Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SEO by Mind Map: SEO

1. off page

1.1. social media

1.2. social media bookmarking

1.2.1. là dịch vụ trực tuyến cho phép ng dùng thực hiện các thao tác như thêm, chú thích, chỉnh sửa và chia sẻ dấu trang của các tài liệu web

1.2.2. Cách dẫn hay: reddit.com, stumbleupon.com, scoop.it, delicious.com....

1.2.3. Lợi ích

1.2.3.1. quảng bá website

1.2.3.2. Tăng lượng ng truy cập chất lượng

1.2.3.3. tạo dựng thương hiệu

1.2.3.4. nd tốt -> viral miễn phí

1.2.4. Lưu ý

1.2.4.1. Nội dung k dk sơ sài--> nên cập nhập bài thường xuyên

1.2.4.2. Đăng nh nd giống nhau bị phạt bởi thuật toán Zebra--> nên hướng tới ng đọc

1.2.4.3. Chọn thư mục k lq đến nd bookmarking

1.2.4.4. Lạm dụng phần mềm tự động để bookmark

1.3. link building

1.3.1. backlink (lượt quay lại truy cập)

1.3.1.1. cải thiện thứ hạng tìm kiếm

1.3.1.2. lập chỉ mục nhanh hơn

1.3.1.3. Thu hút traffic từ nguồn đặt backlink

1.3.2. 12 yếu tố quan trọng

1.3.2.1. backlink tìm kiếm và backlink tạo dựng

1.3.2.2. Liên quan tới bài viết cụ thể

1.3.2.3. khó tìm kiếm backlink

1.3.2.4. sự liên hệ tới domain

1.3.2.5. sự liên hệ trong Topical trust flow

1.3.2.6. contextual link

1.3.2.7. Backling có DR cao

1.3.2.8. Có Out bound link cùng lĩnh vực

1.3.2.9. content chất lượng

1.3.2.10. sự đa dạng trong IP

1.3.2.11. thu hút nh traffic

1.3.2.12. sử dựng Anchor Text hiệu quả

1.3.3. VD

1.3.3.1. PBN

1.3.3.2. Backlink báo

1.3.3.3. IFTTT (tự động hóa backlink)

1.3.3.4. Forum

1.3.3.5. Guest Post

1.3.3.6. Content Syndication

1.3.3.7. Xây dựng web 2.0

2. on page

2.1. 10 tiêu chuẩn

2.1.1. 1.URL

2.1.1.1. từ khóa SEO nằm trong URL

2.1.2. Tối ưu tilte

2.1.3. Tối ưu Heading

2.1.4. Mục lục

2.1.5. Số lượng chữ Tối thiểu 1300 chữ, danh mục tối thiểu 500 chữ

2.1.6. In đậm từ khóa chính

2.1.7. Độ dài 2000 chữ

2.1.8. Tối ưu hình ảnh

2.2. cách tối ưu

2.2.1. -Anchor text (siêu liên kết qua từ)

2.2.2. Video

2.2.3. Comment

2.2.4. Logo page

2.2.5. Social Share

2.3. Landing page (lập ra để phục vụ chiến dịch MKT)

2.3.1. I.Landing page thu thâp khách hàng tiềm năng

2.3.1.1. Mục tiêu:Thu thập thông tin KH

2.3.1.2. Đặc điểm: thu thập qua biểu mẫu đ.kí kèm quà tặng...

2.3.2. II. Landing page bán hàng

2.3.2.1. mục tiêu: Thuyết phục KH mua ngay tại page

2.3.2.2. Đặc điểm: có đầy đủ về thông tin sp, lợi ích khi mua,... để KH đưa ra quyết định dễ dàng hơn

2.3.3. III. Landing page trung gian

2.3.3.1. Mục tiêu: đưa khách về web chính

2.3.3.2. Đặc điểm: sd nút kêu gọi hoặc link để đưa KH có nhu cầu về trang web

2.3.4. Các bước Landing hiệu quả

2.3.4.1. 1. Xác định Mục tiêu

2.3.4.2. 2.Xây dựng nội dung

2.3.4.3. 3.Thiết kế giao diện

2.3.4.4. 4. Chạy thửu nghiệm

2.3.4.5. 5. Đo lường

2.4. Salepage (Lập ra để BH)

2.4.1. 1.KN: Sale trực tiếp tại page

2.4.2. Luôn đặt ra các câu hỏi

2.4.2.1. 1. Vấn đề của KH là j (mục tiêu của page)

2.4.2.2. 2. Giải pháp đưa ra

2.4.2.3. 3. Tính năng của sp giúp gq vấn đề

2.4.2.4. 4. Lí do mua sp (cơ hội quay lại)

2.4.3. Đặt ra quy trình theo câu hỏi đã đưa ra

2.4.4. Tạo 1 page sale có khả năng thu hút

2.4.5. Các điểm cần quan tâm

2.4.5.1. Tiêu đề

2.4.5.2. Nội dung

2.4.5.3. sự kêu gọi của Kh

2.4.5.4. Video (thu hút hơn)

2.4.5.5. Gth về page

2.4.5.6. NX (phản hồi) của KH