TỐI ƯU MÔ TẢ SẢN PHẨM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TỐI ƯU MÔ TẢ SẢN PHẨM by Mind Map: TỐI ƯU MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM CẦN CÓ 3-5 TỪ KHÓA VÀ TẦN XUẤT LẶP LẠI TỪ 3-5, LƯU Ý KHÔNG SPAM TRÊN CÙNG ĐOẠN VĂN

1.1. CÁCH CHECK: CTRL + F

1.2. MẬT ĐỘ TỪ KHÓA TỪ 1-2%/ TỔNG KÝ TỰ

2. GỒM 2 CÔNG DỤNG

2.1. CUNG CẤP THÔNG TIN MUA HÀNG CHO SẢN PHẨM

2.2. CUNG CẤP CHO BOT SHOPEE ĐỌC HIỂU ĐƯỢC ĐỂ SEO

3. REUP TÊN TIÊU ĐỀ SẢN PHẨM NHẰM NHẤN MẠNH TỪ KHÓA MUỐN TỐI UU SEO

3.1. COPPY TÊN TIÊU ĐỀ ĐỂ Ở PHẦN ĐẦU TIÊN CỦA MÔ TẢ SẢN PHẨM

4. MÔ TẢ SẢN PHẨM GỒM 18 HASHTAG

4.1. CÔNG DỤNG: GIÚP SHOPEE BOT NHẬN RA CÁC TỪ KHÓA CHÍNH CÁC BẠN CẦN TỐI ƯU SALE

4.2. VIẾT XUỐNG PHÍA CUỐI

4.3. VIẾT LIỀN KHÔNG DẤU + DẤU #

4.4. SỬ DỤNG TỐI ĐA 18 HASHTAG

4.5. HASHTAG <4 KÝ TỰ

5. CẤU TRÚC THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM

5.1. VẤN ĐỀ GẶP PHẢI CỦA KHÁCH HÀNG

5.2. ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

5.3. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

5.4. THÔNG TIN SẢN PHẢM

5.5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5.6. HIỆU QUẢ SAU KHI SỬNG DỤNG

5.7. LƯU Ý KHÔNG COPPY NGUYÊN VĂN MÔ TẢ SẢN PHẨM CỦA CÁC SHOP KHÁC

6. LUU