Tình người trong nhân gian

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tình người trong nhân gian by Mind Map: Tình người trong nhân gian

1. Subhuti

1.1. Sinh ra trong gia đình giàu có 💰

1.2. Cha mẹ cưng chiều🥰

1.3. Không xem nặng tiền bạc

1.4. Thích giúp đỡ người khác

2. Cha mẹ Subhuti

2.1. Không bằng lòng 👎🏻

2.2. Không cho phép 🙅🏻‍♀️

2.3. Dọa không cho ra ngoài 😈