Đi du học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đi du học by Mind Map: Đi du học

1. Ở trường

1.1. Duy trì 8. điểm trung bình

1.1.1. Thái độ tốt (ít nhất là học kì đầu tiên)

1.1.2. Cải thiện toán lí hóa và văn

1.1.2.1. Học trước ở nhà

1.1.3. Tin ( bố dạy )

1.1.3.1. lập trình

1.1.3.1.1. hc thêm một số cái khác sgk

1.1.3.1.2. sgk (để nhất lớp)

1.2. Tìm hc bổng

1.2.1. Tham gia một số clb xã hội

1.2.1.1. HMA: Hanoi Amsterdam Model UN Association

1.2.1.2. LOF: Leader of Future

1.2.1.3. HAEC: Hanoi Ams Entrepreneurz Club

1.2.1.4. GHA: Green Hanoi Ams

1.3. Ẩn thân chi thuật

1.3.1. Tham gia clb photography/nthuat : model

1.3.1.1. la mode

1.3.1.2. photography

1.3.1.3. HARC: Hanoi Ams Rock Club

1.3.1.4. Glee Ams

1.3.1.5. D&G : Draft and Graph

1.3.2. Tham gia các clb thể thao (optnal)

1.3.2.1. cheers ams

2. Bản thân

2.1. Học bổng

2.1.1. Học khóa học PCAE

2.1.1.1. Photography

2.1.1.2. Illustration, Graphic Design

2.1.1.3. Animation

2.1.1.4. Screenwriting

2.1.1.5. VFX

2.1.2. IELTS & SAT (năm lớp 11)

2.1.3. EDX

2.1.3.1. Harvard (1-2)

2.1.3.1.1. Sử

2.1.3.1.2. Kinh doanh, quản lý

2.1.3.2. Design

2.1.4. LinkedIn Learning

2.1.4.1. Bộ adobe

2.1.4.1.1. Premiere

2.1.4.1.2. Animate

2.1.4.1.3. Photoshop

2.1.4.1.4. Audition

2.1.4.2. Blender

2.1.4.3. Procreate

2.1.5. CV

2.1.6. Tiếp tục tìm học bổng các trường đại học

2.2. Công ty (Snap)

2.2.1. PR

2.2.2. Nhân lực

2.2.3. ĐỊnh hướng và kế hoach

2.3. Kĩ năng

2.3.1. Đồ họa

2.3.1.1. Vẽ máy

2.3.1.1.1. Vẽ lại truyện tranh cũ

2.3.1.2. Vẽ tay

2.3.1.2.1. Tĩnh vật

2.3.1.2.2. Màu nước (dầu)

2.3.1.2.3. màu chì

2.3.2. Điện ảnh

2.3.2.1. Lí thuyết

2.3.2.2. Thực hành

2.3.2.2.1. Stop motion

2.3.2.2.2. youtube

2.3.3. Ngôn ngữ

2.3.3.1. Anh

2.3.3.2. Nhật, Trung

2.3.3.3. Tây Ban Nha

2.3.3.4. Pháp

2.3.3.5. Nga (maybe)

2.3.4. Nhạc

2.3.4.1. ukulele

2.3.4.1.1. hợp âm

2.3.4.2. guitar

2.3.4.2.1. Học nhạc lí, đọc nốt nhạc

2.3.4.2.2. 1 tuần tập 1 lần

2.3.4.3. piano (nếu bố dạy)

2.3.4.4. hát (nếu rảnh)

2.3.4.4.1. Học khóa học PCAE