Syrer og baser

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Syrer og baser by Mind Map: Syrer og baser

1. Base

1.1. Definisjon: Stoff som kan motta H+

1.2. SVAK

1.2.1. Dersom en liten del (mindre enn 5%) av syrepartiklene har avgitt H+ til vannmolekyler.

2. Syre

2.1. Definisjon: Stoff som kan avgi H+

2.2. STERK

2.2.1. Hvis nærmere 100% av syrepartiklene har avgitt H+ til vannmolekyler.

3. Salpetersyre

3.1. HNO3

3.2. Ka i mol/L=7.2*10^-4

3.3. Sterk syre

3.4. Oksidasjonsmiddel

4. Ka

5. Eddiksyre

5.1. Er en svak syre som finne i mye mat (CH3COOH)

6. Syrekonstant

6.1. Ka

6.2. Brukes for å finne graden av dissosiasjon av hydrogen-ioner

7. Svovelsyre

7.1. Svovelsyre er en sterk syre. Svovelsyres kjemiske formel er: H2SO4

8. Likevekt

8.1. Er der hvor et proton overføres fra en syre, HA til vann (H20)

8.2. HCl(g)+H2O -> H3O+(aq)+Cl-(aq)

9. Saltsyre

9.1. Er en sterk syre hvor HCl (hydrogenklorid) er løst opp i vann

10. Oksonium

10.1. H3O+