การสำรวจตน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสำรวจตน by Mind Map: การสำรวจตน

1. ๑.ปัจจุบันฉันเป็นใคร

1.1. (๑.๑) ปัจจุบันฉันเป็นใคร - ดิฉัน นางสาว ประกายแก้ว เลื่อนรัมย์ มีพี่น้องร่วมกัน๓คน พี่สาว๑คน พี่ชาย๑คน ฉันเป็นลูกสาวคนเล็ก มีบิดาชื่อ นายสมร เลื่อนรัมย์ มารดาชื่อ นางสาววิราพร ปัญญาแก้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่๒๑/๑ หมู่ที่๕ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐

2. ๒.ฉันมีเป้าหมายชีวิตจะเป็นอะไร เป็นอย่างไร

2.1. (๑.๒) ฉันมีเป้าหมายชีวิตจะเป็นอะไร เป็นอย่างไร - เป้าหมายในชีวิตของฉันคือการที่ได้รับข้าราชการครู ฉันอยากเป็นครู เป็นครูที่ดีอยากจะสอนเด็กๆให้เป็นคนเก่งและคนดีให้มีประสิทธิภาพ

3. ๓.ฉันจะทำอย่างไรบ้างจึงจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.1. (๑.๓) ฉันจะทำอย่างไรบ้าง จึงจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - ฉันจะตั้งใจเรียนหนังสือ ตั้งใจอ่านหนังสือ ตั้งใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในอนาคตในวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ๔.จะวัดผล ประเมินผลได้อย่างไรบ้างว่าฉันเป็นผู้ถึงเป้าหมายแล้ว

4.1. (๑.๔) จะวัดผล ประเมินผลได้อย่างไรบ้าง ว่าฉันเป็นผู้ถึงเป้าหมายแล้ว - ตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ ตั้งใจทำให้ได้ อย่าเอาสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างมาวัดและประเมินผลว่าเราจะทำไม่ได้ สิ่งไหนที่เราตั้งใจจะทำแล้วเราต้องทำให้ได้และทำให้สำเร็จ