สำรวจตัวตน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สำรวจตัวตน by Mind Map: สำรวจตัวตน

1. ปัจจุบันฉันเป็นใคร

1.1. ชื่อ ปวีณา แหวนทองจันทร์

1.2. ชื่อเล่น บี

1.3. อายุ 18 ปี

1.4. บิดา ชื่อ นาย ประทีป แหวนทองจันทร์

1.5. มารดาชื่อ นาง สวาท มูลตรี

1.6. พี่ชาย นาย พิระ แหวนทองจันทร์

1.7. ยายชื่อ นาง ไสยา มูลตรี

2. ฉันจะทำอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1. ฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือ

2.2. ฉันจะตั้งใจเรียน

2.3. ฉันจะทบทวนบทเรียนมากขึ้น

2.4. ฉันจะมีความพยายามมากขึ้น

3. จะวัดและประเมินได้อย่างไร ว่าบรรลุเป้าหมาย

3.1. ฉันประสบความสำเร็จ

3.2. ฉันเรียนเก่งขึ้น

3.3. ฉันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้

3.4. ฉันจะหาความรู้ไม่ง่าจะในห้องเรียนหรือนอกหรือเรียน

3.5. ฉันจะมีความอดทน

3.6. ฉันจะมีความเพียร

4. ฉันมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร

4.1. สามารถเลี้ยงครอบครัวได้

4.2. ใช้หนี้ให้หมด

4.3. เป็นเสาหลักของครอบครัวครัว

4.4. อยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ

4.5. อยากเที่ยวรอบโลก

4.6. อยากกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน

4.7. อยากให้ครอบครัวมีความสุข