Get Started. It's Free
or sign up with your email address
XO MEDIA by Mind Map: XO MEDIA

1. WIEDZA

1.1. KSIĄŻKI i E-BOOKI

1.2. SZKOLENIA i KURSY

2. REKRUTACJA

2.1. Foldery ze stanowiskami

2.2. Ogłoszenia

3. BRANDBOOK

4. XO MEDIA – DOKUMENTY (folder z szablonami dokumentów – papier firmowy, prezentacje, itd.)

5. PROCEDURY (zasady współpracy z klientami, zasady kampanii reklamowych, zasady współpracy wewnętrznej XO MEDIA, cennik itd.)

6. DOKUMENTY KADROWE (procedura kadrowa, szablony formularzy pracownika)

7. UMOWY

8. FAKTURY I BUDŻETY (Faktury + Refaktury, Budżety, Certyfikaty rezydencji podatkowej, Wielka księga faktur)

9. ADMINISTRACJA

9.1. DOKUMENTY - SZABLONY

9.2. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

9.2.1. terminy umów

9.2.2. urodziny pracowników XOMEDIA

9.2.3. dokumenty pracowników (świadectwa pracy, pokwitowania odbioru PITów, polmed, oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, akty urzędowe)

9.3. DOKUMENTY IT

9.3.1. karty - protokoły dostępu

9.3.2. karty rozpoczęcia pracy

9.3.3. karty zakończenia pracy

9.3.4. formularze zamówień

9.3.5. umowy odpowiedzialności materialnej

9.3.6. zestawienie sprzętów

9.4. DOKUMENTY FLOTA

9.4.1. protokoły

9.4.2. zestawienie sprzętów

9.5. LISTY OBECNOŚCI I URLOPY

9.5.1. LISTY OBECNOSCI

9.5.1.1. 2020

9.5.1.2. 2021

9.5.2. Plik urlopy

9.5.3. L4

9.5.4. Zestawienia od wynagrodzeń

9.5.5. Wniosek urlopowy (wzór)

9.6. POCZTA

9.6.1. Wysyłki TNT

9.6.2. Rejestr poczty

9.7. BENEFITY

9.7.1. LUXMED

9.7.2. MULTISPORT

9.8. RODO