การเพาะเมล็ด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเพาะเมล็ด by Mind Map: การเพาะเมล็ด

1. คือ

1.1. การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด โดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆ กับการปลูกพืชไปในตัว หรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่นเอง

2. ข้อดี

2.1. ทำได้ง่ายและได้ปริมาณมาก

2.2. เสียค่าใช้จ่ายน้อย

2.3. สะดวกในการขนส่งระยะทางไกลๆ

2.4. เก็บรักษาได้นาน

2.5. ได้ต้นพืชที่มีระบบรากดี เพราะมีรากแก้ว

2.6. พืชที่ได้ไม่ติดโรคไวรัส (virus) จากต้นแม่

3. ข้อเสีย

3.1. กลายพันธุ์ได้ง่าย

3.2. ลำต้นสูงใหญ

3.3. ต้นมีโอกาสรับแรงปะทะลมได้มาก

3.4. มักให้ผลช้า