TƯƠI MÁT TỰ NHIÊN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TƯƠI MÁT TỰ NHIÊN by Mind Map: TƯƠI MÁT TỰ NHIÊN

1. cái gì tươi mát

1.1. sự tự nhiên

1.2. câu chuyện mới mẻ

2. nguồn gốc

2.1. 4 mùa xuân

2.2. trái cây tự nhiên

3. mùi vị

3.1. 4 loại trái cây

3.2. mix trái cây với nhau

3.3. mix các loại thảo mộc

3.4. thiên về 1 loại vị

4. sự cảm nhận

4.1. cảm nhận khác biệt trong từng loại

4.2. cảm nhận qua tất cả các giác quan