Asas Falsafah pendidikan Muzik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Asas Falsafah pendidikan Muzik by Mind Map: Asas Falsafah pendidikan Muzik

1. Beliau berpendapat bahawa pelajar perlu dididik mengikut perkembangan semulajadi mereka.

2. PESTALOZZI

2.1. Kaedah pengajaran yang sesuai dijalankan adalah hands on melalui aktiviti.

2.2. Prinsip-Prinsip pengajaran muzik : mengajar bunyi sebelum tanda atau simbol , mengajar satu aspek muzik pada satu masa sahaja dan pembelajaran aktif menerusi kaedah penemuan kendiri.

3. BENNET REIMER

3.1. Terdapat dua peringkat iaitu : referentialisme dan formalisme

3.2. Pandangan Referentialisme, Reimer percaya bahawa pengalaman estetik yang diperolehi menerusi persembahan sesuatu karya muzik akan bernilai jika difahami dalam lingkungan yang mempengaruhi karya tersebut.

3.3. Pandangan ekspresionalisme pula cenderung kepada pengkarya seni memutar belit kebenaran untuk kesan emosi.

3.4. Formalisme pula mementingkan hasil dan kualiti sesuatu karya seni.

4. KEPENTINGAN FALSAFAH DALAM PENDIDIKAN MUZIK

4.1. Seseorang pendidik muzik dapat mempunyai fahaman yang sistematik dan komprehensif apa yang dilakukan di bilik darjah.

4.1.1. Membolehkan pelajar memahami isu asas dalam kehidupan mereka dengan lebih baik.

4.1.1.1. Membolehkan pendidik muzik bersikap lebih tekal terhadap apa yang dilakukan di dalam dan luar bilik darjah.

5. MATLAMAT DAN FUNGSI MUZIK DALAM PENDIDIKAN

5.1. Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu

5.1.1. Menyampaikan warisan budaya dan pengetahuan lama kepada generasi muda

5.1.1.1. New Topic

6. Domain kognitif

7. Domain Afektif

8. Domai psikomotor

9. Domain kognitif