DIFFERENTIATIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIFFERENTIATIE by Mind Map: DIFFERENTIATIE

1. taal

1.1. NTT

1.2. OKAN klassen

2. leeftijd

2.1. jaar overslaan

2.2. jaar opnieuw doen

3. intelligentie

3.1. extra hulp?

3.2. meer zelfstandig?

4. afkomst (etniciteit)

4.1. vooroordelen

4.2. taal kan struikelblok zijn

4.3. zwaar verleden (vluchtelingen)

5. geslacht

5.1. vooroordelen

5.2. verschil in prestatie

6. leerstoornis

6.1. dyslexie

6.2. dyscalculie

6.3. DCD

7. thuissituatie

7.1. hoe wordt er omgegaan met de leerling

7.2. belang van school

7.3. betrokkenheid van ouders in het leergebeuren

8. achtergrond

8.1. sociale context

8.2. cultuur

8.3. economisch

8.4. religie/overtuigingen

9. fysieke beperktheid

9.1. slecht zicht: vooraan klas

9.2. rolstoel: toegankelijkheid in gebouw

10. gedragsstoornis

10.1. ADHD

10.2. autisme

10.3. ADD