Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ zabaw ruchowych na
rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

I. Portret dziecka w wieku przedszkolnym

1.Wstęp

2. Czwarty rok życia

New node

I. Portret małego dziecka

1. Wstęp

2. Czwarty rok życia

2.1 Rozwój psychiczny, 2.1.1 Rozwój intelektualny

2.2 Rozwój fizyczny

2.3 Rozwój emocjonalny

3. Piąty rok życia

3.1 Rozwój psychiczny, 3.1.1 Rozwój intelektualny

3.2 Rozwój fizyczny

3.2 Rozwój fizyczny

3.2 Rozwój fizyczny

3.3 Rozwój emocjonalny

4. Szósty rok życia

4.1 Rozwój psychiczny, 4.1.1 Rozwój intelektualny

4.2 Rozwój fizyczny

4.3 Rozwój emocjonalny

III. Metodologia

1. Metodologia badań

2. Historia badań

3. Założenia

3.1 Jak zabawy ruchowe wpływają na rozwój fizyczny

3.2 Jak zabawy ruchowe wpływają na rozwój psychiczny

3.3 Jakzabawy ruchowe wpływają na rozwój emocjonalny

New node

New node