Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

1. I. Portret dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. 1.Wstęp

1.2. 2. Czwarty rok życia

1.2.1. New node

2. I. Portret małego dziecka

2.1. 1. Wstęp

2.2. 2. Czwarty rok życia

2.2.1. 2.1 Rozwój psychiczny

2.2.1.1. 2.1.1 Rozwój intelektualny

2.2.2. 2.2 Rozwój fizyczny

2.2.3. 2.3 Rozwój emocjonalny

2.3. 3. Piąty rok życia

2.3.1. 3.1 Rozwój psychiczny

2.3.1.1. 3.1.1 Rozwój intelektualny

2.3.2. 3.2 Rozwój fizyczny

2.3.3. 3.2 Rozwój fizyczny

2.3.4. 3.2 Rozwój fizyczny

2.3.5. 3.3 Rozwój emocjonalny

2.4. 4. Szósty rok życia

2.4.1. 4.1 Rozwój psychiczny

2.4.1.1. 4.1.1 Rozwój intelektualny

2.4.2. 4.2 Rozwój fizyczny

2.4.3. 4.3 Rozwój emocjonalny

3. III. Metodologia

3.1. 1. Metodologia badań

3.2. 2. Historia badań

3.3. 3. Założenia

3.3.1. 3.1 Jak zabawy ruchowe wpływają na rozwój fizyczny

3.3.2. 3.2 Jak zabawy ruchowe wpływają na rozwój psychiczny

3.3.3. 3.3 Jakzabawy ruchowe wpływają na rozwój emocjonalny

4. New node

5. New node