BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU (CLIMATE CHANGING)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU (CLIMATE CHANGING) by Mind Map: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU (CLIMATE CHANGING)

1. các định nghĩa

1.1. sự thay đổi của khí hậu mà hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp do tác động của hoạt động con người dẫn đến thay đổi thành phần khí quyển toàn cầu và ngoài ra là những biến thiên tự nhiên của khí hậu được quan sát trên một chu kỳ thời gian dài

1.2. thay đổi của hệ thống khí hậu ở hiện tại, tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm, gồm

1.2.1. khí quyển

1.2.2. thạch quyển

1.2.3. thủy quyển

1.2.4. sinh quyển

1.2.5. băng quyển

1.3. thay đổi thời tiết bình quân hay thay đổi sự phân bố các sự kiện thời tiết quanh một mức trung bình

2. nguyên nhân

2.1. khách quan

2.1.1. núi lửa phun trào

2.1.2. quá trình kiến tạo núi

2.1.3. kiến tạo trôi dạt lục địa

2.1.4. biến đổi bức xạ mặt trời

2.1.5. độ lệch quỹ đạo của Trái Đất

2.2. chủ quan

2.2.1. phá rừng

2.2.2. Rác và chất thải nhựa

2.2.3. khí thải từ xe cộ, sinh hoạt

2.2.4. CO2 và các loại khí độc khác

2.2.5. hậu quả của hiện tượng hiệu ứng nhà kính: thay đổi nồng độ khí nhà kính

3. các ảnh hưởng và hiện tượng

3.1. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt

3.1.1. lũ lụt

3.1.2. hạn hán

3.1.3. băng tan

3.2. gây mưa axit

3.3. băng tan ở hai cực

3.4. Mực nước biển tăng cao, nước biển đang dần ấm lên

3.5. nồng độ CO2 đang gia tăng

3.6. nhiệt độ trung bình ngày càng tăng

4. giải pháp

4.1. nâng cao giáo dục

4.2. tiết kiệm điện, nước

4.3. trồng thêm cây xanh

4.4. ký các hiệp ước bảo vệ môi trường giữa các nước

4.5. chỉ mua những thứ cần thiết

4.6. dùng phương tiện công cộng