АЛГОРИТМ РОБОТИ ЗАВУЧА (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
АЛГОРИТМ РОБОТИ ЗАВУЧА (1) by Mind Map: АЛГОРИТМ РОБОТИ ЗАВУЧА (1)

1. 2.Робота з нормативними документами

2. 4.Планування роботи з директором школи на рік (затв. на педраді)

3. 15. Коригування розкладу уроків.

4. 1.Робота з нормативними документами

4.1. 1

4.1.1. 2

5. 5. Проведення наради з вчителями з організаційних питань: -проведення Дня знань; -вимоги до оформлення класних журналів, тощо...

6. 6. Перевірка, затвердження календарно - виховних планів вчителів

7. 7. Підготовка проєктів наказів щодо організованого початку нового навчального року.

8. 8. Складання розкладу уроків,індивідуально - групових,факультативних занять, консультацій, гуртків та інших додаткових навчальних занять.

9. 9. Уточнення списків учнів.

10. 10. Формування мережі, участь у складанні тарифікації

11. 11. Плани виховної роботи.

12. 12. Організація індивідуальної форми здобуття повної загальної середньої освіти (педагогічний патронаж, сімейна (домашня), форма, екстернат а запитом.)

13. 13.Складання статистичних звітів: - ЗНЗ; -РВК

14. 14. Організація роботи ГПД

15. 16. Планування роботи методради, організація роботи шкільних предметних та циклових МУ.

16. 17. Складання графіка проведення обов'язкових видів робіт (практичні, лабораторні та контрольні).

17. 18. Перевірка особових справ учнів.

18. 19. Складання графіка чергування вчителів

19. 3. Підготовка та проведення щодо організації освітнього процесу у навчальному році.